Nordic-rahastot ovat sulautuneet

Dividend House Nordic Large Cap -rahasto on sulautunut Dividend House Nordic Small Cap -rahastoon

Rahastojen sulautuminen on nyt toteutettu. Sulautuvan rahaston siirtosaamiset ja muut taseen erät on yhdistetty vastaanottavan rahaston siirtosaamisiin ja muihin taseen vastaaviin eriin sulautumisen yhteydessä.

Dividend House Nordic Large Cap -rahaston osuudenomistajat saivat sulautumisvastikkeena sulautumispäivänä 27.10.2016 Dividend House Nordic Small Cap -rahaston osuuksia saman euromäärän verran, kuin heillä oli Dividend House Nordic Large Cap -rahaston osuuksia sulautumispäivän arvolla. Kasvuosuudet (B) on vaihdettu kasvuosuuksiin ja tuotto-osuudet (A) tuotto-osuuksiin. Suoritetusta vaihdosta lähetetään osuudenomistajille kirjalliset vahvistukset.

Lisätietoja sulautumisesta

Rahastojen viimeisimmät arvot

Nordic Small Cap kuukausikatsaus syyskuu

Nordic Small Cap avaintietoesite

Nordic Small Cap rahastoesite

Nordic Small Cap säännöt

Investors House Rahastot Oy (2295445-4) – Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki – 010 322 1530 | Tietosuojaseloste