Dividend House Nordic Large Cap -rahasto on sulautunut Dividend House Nordic Small Cap -rahastoon

Rahastojen sulautuminen on nyt toteutettu. Sulautuvan rahaston siirtosaamiset ja muut taseen erät on yhdistetty vastaanottavan rahaston siirtosaamisiin ja muihin taseen vastaaviin eriin sulautumisen yhteydessä.

Dividend House Nordic Large Cap -rahaston osuudenomistajat saivat sulautumisvastikkeena sulautumispäivänä 27.10.2016 Dividend House Nordic Small Cap -rahaston osuuksia saman euromäärän verran, kuin heillä oli Dividend House Nordic Large Cap -rahaston osuuksia sulautumispäivän arvolla. Kasvuosuudet (B) on vaihdettu kasvuosuuksiin ja tuotto-osuudet (A) tuotto-osuuksiin. Suoritetusta vaihdosta lähetetään osuudenomistajille kirjalliset vahvistukset.

Lisätietoja sulautumisesta

Rahastojen viimeisimmät arvot

Nordic Small Cap kuukausikatsaus syyskuu

Nordic Small Cap avaintietoesite

Nordic Small Cap rahastoesite

Nordic Small Cap säännöt