Investors House Rahastot Oy:n päävastuullinen salkunhoitaja Tuomas Hillukkala on suorittanut kansainvälisesti arvostetun CFA-tutkinnon. Tutkintoa ylläpitävä CFA Institute on maailmanlaajuinen sijoitusalan ammattilaisten järjestö, joka puolustaa eettistä toimintaa sijoitusmarkkinoilla ja toimii globaalisti arvostettuna tiedonjakanana rahoitusalalla.

Tutkinto koostuu kolmesta tentistä, jotka käsittelevät laajasti porfolioteoriaa, tilinpäätösanalyysiä, eri omiasuusluokkia ja sijoitusinstrumentteja sekä taloustiedettä yleisesti. Myös alan eettiset standardit ovat yksi osa tutkintoa.

CFA Instituten perimmäisenä tavoitteena on luoda ympäristö, jossa sijoittajien edut ovat etusijalla, markkinat toimivat parhaalla mahdollisella tavalla ja eri taloudet kasvavat. CFA Instituten kuuluu yli 160 000 jäsentä 166 eri maasta ja alueelta, ja CFA-nimitys on myönnetty 153 000 henkilölle.