Investors House Rahastot on saanut markkinointiluvan vakuudellisiin kiinteistölainoihin keskittyvälle rahastolleen

Investors House käynnistää ammattimaisille sijoittajille suunnatun kiinteistölainarahaston Investors Kiinteistölaina 1 Ky:n. Finanssivalvonta on myöntänyt rahastolle markkinointiluvan. Lainarahastoa hallinnoi Investors House Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Investors House Rahastot Oy, jolla on vaihtoehtoisrahastojen hoitajan AIFM-toimilupa, ja joka nyt laajentaa toimintaansa kiinteistörahastoista lainarahastoihin.

Lainarahaston tavoitekoko on 150 M€. Se sijoittaa varansa vieraanpääoman ehtoisesti ja vakuuksin katetusti kiinteistöhankkeisiin lyhyellä maturiteetilla. Rahasto keskittyy vakavaraisten ja ammattimaisten hankekehittäjien sekä rakennuttajien kehitys- ja rakennusaikaiseen rahoitukseen. 

Investors House Rahastot on hallinnoinut kiinteistö- ja osakerahastoja vuodesta 2009 alkaen.

Lainarahaston salkunhoitajana toimii Investors House Rahastojen toimitusjohtaja Aarni Pursiainen. Rahastoyhtiön sijoitusjohtajana toimii Timo Rantala ja riskienhallinnasta vastaavana johtajana Marja Törnroos.

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN, INVESTORS HOUSE OYJ:

’’Lainarahasto täydentää hienosti Investors Housen syyskuussa vahvistettua Kiinteistökumppani -strategiaa vuosille 2020-2023. Yhdistämme siinä kiinteistö- ja rahoitusosaamista hieman uudella, mutta samalla meille ominaisella tavalla. Rahastoliiketoiminnan kasvu tukee Investors Housen jatkuvien ja ennustettavien tuottojen kehittymistä. Näin lainarahasto tukee keskeistä tavoitettamme jatkaa kasvavien osinkojen uraa, jolla olemme edenneet viimeiset viisi vuotta.’’

TOIMITUSJOHTAJA AARNI PURSIAINEN, INVESTORS HOUSE RAHASTOT OY

’’Nollakorkoympäristö on synnyttänyt ammattimaisille sijoittajille tarpeen etsiä uudenlaisia sijoitusvaihtoehtoja. Haluamme tarjota heille mahdollisuuden sijoittaa kiinteistövakuudellisiin lainoihin vähäriskisesti. Pidän riskienhallintaa erittäin tärkeänä osana Lainarahastoa, jonka luottopolitiikka on hyvin maltillinen. Näen Lainarahaston perinteisiä rahoitusmuotoja täydentävänä ratkaisuna, joka osaltaan voi mahdollistaa hankkeiden toteuttamisen.’’

SIJOITUSJOHTAJA TIMO RANTALA, INVESTORS HOUSE RAHASTOT OY

’’Rahoitusmarkkinoiden kiristynyt regulaatio sekä tiukentuneet luotonantomahdollisuudet etenkin kehitys- ja rakennusaikaisessa rahoittamisessa ovat synnyttäneet tarpeen perinteistä rahoitusta täydentäville rahoitusratkaisuille kiinteistö- ja rakennusalalla. Olen yli 30 vuoden kiinteistö- ja rakennusalan urani aikana kerännyt laajalti kokemusta kansainvälisestä kiinteistö- ja rahoitusmarkkinasta. Lainarahaston kaltainen tuote ja sen rahoituspalvelut ovat maailmalla hyvin yleisiä. Nyt voimme tuoda sen Suomen markkinoilla toimiville ammattimaisille tahoille.’’

Helsinki 2.10.2020

Investors House Oyj

Lisätiedot    Aarni Pursiainen, puh 040 829 5991

                      Timo Rantala, puh 045 208 4448

                      Petri Roininen, puh 040 761 9669

Investors House Rahastot Oy (2295445-4) – Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki – 010 322 1530 | Tietosuojaseloste