Rahastojemme osinkojen kasvu jatkui

Investors House Rahastot Oy:n hallinnoimien rahastojen osingot jatkavat kasvuaan tänäkin keväänä. Rahastojemme sijoituskohteiden viime vuoden tuloksista maksamat osingot ovat selvillä ja näin myös rahasto-osuuskohtaiset osingot on voitu laskea.

Rahastoyhtiömme sijoitusfilosofian keskeinen tavoite on saavuttaa vuosittain kasvava osinkovirta. Tavoitteeseen on päästy jokaisena vuonna yhtiön historian aikana pois lukien koronakevät 2020. Pisimpään toimineen pohjoismaisen rahastomme osingot ovat kasvaneet yhteensä kymmenenä vuotena ja Global Aristocrats on todistanut, että sijoitusfilosofiamme toimii myös Pohjoismaiden ulkopuolella.

Ennustettavuus ja laatu osinkojen kasvun taustalla

Etsimme vahvoja yhtiöitä kasvavilta toimialoilta, jotta tulevien vuosien osingot olisivat mahdollisimman varmasti kasvussa. Tämän lisäksi uudelleensijoitamme osingot niin, että tuloksena on taas ensi keväänä entistä suurempi osinkopotti. Toisin sanoen haemme myös osinkoina saadulle pääomalle vuosittain kasvavia osinkoja.

Investors House Rahastot Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen A-osuuksien tuotot irtoavat rahastojen 21.4.2022 vahvistettavista arvoista. Tuotto maksetaan niille osuudenomistajille, jotka ovat rahastojen osuudenomistajarekisterissä 20.4.2022.

  • Tuotto/osuus: Investors Nordic Small Cap: 7,19 EUR
  • Tuotto/osuus: Investors Global Aristocrats: 2,65 EUR

Tuotto maksetaan rahastojen osuudenomistajille 26.4.2022.

Lisätietoja:

Tuomas Hillukkala, salkunhoitaja
puh 040 158 2699

Investors House Rahastot Oy (2295445-4) – Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki – 010 322 1530 | Tietosuojaseloste