Intohimosta osingonkasvuun

Investors House Rahastot on perustettu intohimosta laadukkaiden osingonmaksajien löytämiseen. Halusimme tarjota monimutkaiseen sijoitusmaailmaan selkeän ja ymmärrettävän ratkaisun.

Selkeyttä ja ennustettavaa kasvua

Yhtiömme tarina sai alkunsa vuonna 2009, jolloin finanssikriisi runteli sijoitusmaailmaa. Risto Päivänsalon ajatus yhtiön perustamisesta lähti siitä, että osakesijoittamisesta oli tullut keinottelua ja liiallista jälkimarkkinoiden eli pörssin seuraamista. Markkinoilta puuttui tekijä, joka keskittyisi osakemarkkinoiden seuraamisen sijasta puhtaasti yhtiöiden liiketoiminnan analysointiin ja ennustettavan kasvun etsimiseen. Sijoitusfilosofiaa pohdittaessa osakekohtaisen osingon kasvu osoittautui selkeimmäksi kriteeriksi, jolla on helppo mitata yhtiön sijoittajalle tuottamaa tuloa ja sen kasvua.

Ensimmäinen osakerahasto Nordic Small Cap perustettiin vuonna 2010. Pohjoismaisiin osakkeisiin sijoittava rahastomme on hyvä esimerkki filosofiamme toimivuudesta ja vahvuuksista. Menestys innoitti meidät kasvattamaan tarjontaamme Euroopan kautta laajemmin kansainvälisille markkinoille. Tuorein osakerahastomme Global Aristocrats sijoittaakin jo maailmanlaajuisesti isoihin yhtiöihin, joilla on jo useiden vuosien historia menestyksekkäästä osingonkasvusta ja edellytykset jatkaa samalla kasvu-uralla useita vuosia eteenpäin.

Viime vuosina aloimme miettiä, voisimmeko tuoda samanlaisen ajattelumallin johonkin muuhun omaisuuslajiin. Kiinteistöt nousivat nopeasti esille selkeän tuoton muodostumisen takia ja aloimme etsiä tapaa toteuttaa kiinteistösijoituksia tehokkaalla ja ammattimaisella tavalla. Vuonna 2018 Investors House valikoitui kumppaniksemme, kun huomasimme, että lähestymistapamme sijoittamiseen on yhtenevä. Yhdessä voimme luoda asiakkaillemme vielä enemmän lisäarvoa ja nykyään olemmekin osa Investors House -konsernia. Kiinteistösijoituksissa filosofiamme on tavoitella hyvää ja vakaata vuokratuottoa. Ensimmäinen kiinteistörahastomme perustettiin vuoden 2018 lopulla ja se saavutti tavoitekokonsa toukokuussa 2019.

Kiitos yhtiömme menestyksestä kuuluu asiakkaillemme. Perustamisesta lähtien toiminnan joustamattomana periaatteena on ollut tarjota selkeitä ja läpinäkyviä sijoitusratkaisuja. Periaatteista tinkimättömyys ja helposti lähestyttävä asiakaspalvelu ovat luoneet meille pitkäaikaisia asiakassuhteita ja panostamme päivittäin työssämme siihen, että voimme lunastaa asiakkaidemme korkeat odotukset joka päivä uudestaan. Haluamme myös toivottaa uudet asiakkaat tervetulleeksi mukaan rakentamaan seuraavaa lukua Investors House Rahastojen tarinassa.

Investors House Rahastot Oy harjoittaa sijoitusrahastolaissa tarkoitettua sijoitusrahastotoimintaa sekä hoitaa vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaista vaihtoehtorahastoa. Investors House Rahastot Oy:lla on Finanssivalvonnan myöntämä toimilupa. (Finanssivalvonta, PL 103, Snellmaninkatu 6, 00101 Helsinki, Puhelin, vaihde: 09 183 51)