Sääntömuutos – Erikoissijoitusrahasto Investors Tuottokiinteistöt

Investors House Rahastot Oy:n hallitus on 21.3.2022 päättänyt muuttaa Erikoissijoitusrahasto Investors Tuottokiinteistöjen sääntöjä. Sääntömuutos koskee rahaston hallinnointipalkkiota, jonka rakenne muuttuu.

Nykyisin rahaston varoista maksetaan hallinnointipalkkiona rahastoyhtiölle 0,75 % rahaston kokonaisvaroista sekä kiinteistöjohtopalkkiona kiinteistöjohtopalvelua tarjoavalle samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle 1,15 % rahaston kokonaisvaroista.

Sääntömuutoksen jälkeen rahaston varoista maksetaan hallinnointipalkkiona rahastoyhtiölle 1,90 % rahaston kokonaisvaroista ja samassa yhteydessä erillisen kiinteistöjohtopalkkion periminen päättyy. Uusi palkkioprosentti muodostuu aikaisempien erillisten palkkioiden summasta (0,75 % + 1,15 %). Muutos vastaa rahaston salkunhoidossa tapahtunutta työjaon muutosta, missä rahastoyhtiö on ottanut kokonaisvastuun salkunhoidon lisäksi Investors Tuottokiinteistöt -erikoissijoitusrahaston kiinteistöjohtamisesta.

Sääntömuutos astuu voimaan 1.5.2022. Säännöt kokonaisuudessaan ohessa.

Erikoissijoitusrahasto Investors Tuottokiinteistöt – uudet säännöt

Investors House Rahastot Oy (2295445-4) – Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki – 010 322 1530 | Tietosuojaseloste