Muutoksia Dividend House Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen säännöissä

Dividend House Oy:n hallitus on päättänyt 29.8.2016 sääntömuutoksista, joiden tarkoituksena on selkeyttää sijoitusrajoja ja huomioida lainsäädäntömuutoksia. Finanssivalvonta on 7.10.2016 hyväksynyt sääntömuutokset. Sääntömuutokset tulevat voimaan 17.11.2016.

Keskeisimmät muutokset sääntöihin ovat seuraavat:

  • Rahastojen sijoitusrajoja on muutettu selkeämmiksi
  • Sääntöihin on päivitetty uudeksi säilytysyhteisöksi Danske Bank Oyj
  • Tekstiä muutettu vastaamaan nykyisen lainsäädännön muutoksia

Sääntömuutokset koskee Dividend House European Small Cap ja Dividend House Nordic Small Cap –rahastoja. Uudet säännöt tulevat voimaan 17.11.2016

Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Muutoksista ei aiheudu osuudenomistajille kustannuksia eikä veroseuraamuksia. Lisätietoa sääntömuutoksista on saatavissa Dividend House Rahastoyhtiöstä, Kauppiaankatu 7A, Helsinki tai puhelimitse numerosta 010 322 1530.

Dividend House European Small Cap uudet säännöt 17.11.2016

Dividend House Nordic Small Cap uudet säännöt 17.11.2016

Investors House Rahastot Oy (2295445-4) – Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki – 010 322 1530 | Tietosuojaseloste