Dividend House Oy:n hallitus on päättänyt 29.8.2016 sääntömuutoksista, joiden tarkoituksena on selkeyttää sijoitusrajoja ja huomioida lainsäädäntömuutoksia. Finanssivalvonta on 7.10.2016 hyväksynyt sääntömuutokset. Sääntömuutokset tulevat voimaan 17.11.2016.

Keskeisimmät muutokset sääntöihin ovat seuraavat:

Sääntömuutokset koskee Dividend House European Small Cap ja Dividend House Nordic Small Cap –rahastoja. Uudet säännöt tulevat voimaan 17.11.2016

Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Muutoksista ei aiheudu osuudenomistajille kustannuksia eikä veroseuraamuksia. Lisätietoa sääntömuutoksista on saatavissa Dividend House Rahastoyhtiöstä, Kauppiaankatu 7A, Helsinki tai puhelimitse numerosta 010 322 1530.

Dividend House European Small Cap uudet säännöt 17.11.2016

Dividend House Nordic Small Cap uudet säännöt 17.11.2016