Muutoksia Investors House Rahastot Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen säännöissä

Investors House Rahastot Oy:n hallitus on päättänyt 8.7.2020 sääntömuutoksista, joihin on päivitetty sekä rahastoyhtiön että rahastojen muuttuneet nimet. Finanssivalvonta on 26.8.2020 hyväksynyt sääntömuutokset. Sääntömuutokset tulevat voimaan 28.10.2020.

Sääntömuutokset koskevat Dividend House Global Aristocrats ja Dividend House Nordic Small Cap –rahastoja.

Muutokset sääntöihin ovat seuraavat:

•  molempien rahastojen sääntöihin on muutettu rahastojen uudet nimet sekä vaihdettu rahastoyhtiön nimeksi Investors House Rahastot Oy. Uudet rahastojen nimet sääntömuutosten jälkeen ovat:

  • Sijoitusrahasto Investors Nordic Small Cap
  • Sijoitusrahasto Investors Global Aristocrats

Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Muutoksista ei aiheudu osuudenomistajille kustannuksia eikä veroseuraamuksia. Nykyiset ja muutetut säännöt sekä rahastojen avaintietoesitteet ja rahastoesitteet sekä lisätietoa sääntömuutoksista on saatavissa nettisivuilta www.investorshouserahastot tai Investors House Rahastot Oy:stä, Veturitie 11 T 152, Helsinki.

Investors House Rahastot Oy (2295445-4) – Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki – 010 322 1530 | Tietosuojaseloste