Erikoissijoitusrahasto Dividend House Tuottokiinteistöt myi hotellikiinteistön Kotkassa

Investors House Rahastot Oy:n hallinnoima Erikoissijoitusrahasto Dividend House Tuottokiinteistöt myi 9.10.2020 allekirjoitetulla sopimuksella Kotkassa sijaitsevan hotellikiinteistön omistukseen oikeuttavat K Oy Kyminlinnantie 18:n osakkeet. Investors House Oyj on samana päivänä julkaissut lehdistötiedotteen, jossa kerrotaan Investors House Oyj:n rakentaneen Kiinteistökumppani-strategiansa mukaisesti kaupan rahoitusjärjestelyn.

Kiinteistöyhtiön osakkeita koskevan kaupan toteuduttua 1.12.2020 Erikoissijoitusrahasto Dividend House Tuottokiinteistöt ja Investors House Oyj vievät mainitun kaupan rahoitusjärjestelyn päätökseen transaktiolla, jossa kiinteistökauppaan liittyvä lainasaaminen myydään markkinaehtoisesti Investors House Oyj:lle. Lainasaamisen kauppa toteutetaan 29.12.2020.

Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevan lain mukaan rahastoyhtiön on annettava osuudenomistajille tieto mahdollisesta eturistiriidasta ennen liiketoimen suorittamista. Edellä kuvattu transaktio saattaa synnyttää laissa määritellyn eturistiriitatilanteen. Lähipiirin edustajat eivät ole olleet päättämässä transaktioista eikä lähipiiri saa transaktioiden johdosta etua muiden sijoittajien kustannuksella.

Helsinki 23.12.2020

Investors House Rahastot Oy

Lisätiedot: Lehdistötiedote 9.10.2020

Investors House Rahastot Oy (2295445-4) – Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki – 010 322 1530 | Tietosuojaseloste