Muutoksia Dividend House Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen säännöissä

Dividend House Oy:n hallitus on päättänyt 27.2.2019 sääntömuutoksista, joiden tarkoituksena on huomioida lainsäädäntömuutoksia. Finanssivalvonta on 18.4.2019 hyväksynyt sääntömuutokset. Sääntömuutokset tulevat voimaan 18.11.2019.

Sääntömuutokset koskevat Dividend House Global Aristocrats ja Dividend House Nordic Small Cap –rahastoja.

Keskeisimmät muutokset sääntöihin ovat seuraavat:

•  sijoitusrahastolain muutoksesta johtuen osuudenomistajien kokouksia ei enää järjestetä vuosittain, vaan mikäli rahastoyhtiön hallitus, tilintarkastaja, rahastoyhtiön hallituksen riippumaton jäsen, tai rahasto-osuudenomistajat, joilla on vähintään viisi prosenttia liikkeellä olevista rahasto-osuuksista, sitä kirjallisesti vaatii

• Dividend House Nordic Small Cap –rahaston säännöissä on muutettu yksinkertaistettu rahastoesite muotoon avaintietoesite.

Sääntömuutosten voimaantulo ei edellytä osuudenomistajilta toimenpiteitä. Muutoksista ei aiheudu osuudenomistajille kustannuksia eikä veroseuraamuksia. Nykyiset ja muutetut säännöt sekä rahastojen avaintietoesitteet ja rahastoesitteet sekä lisätietoa sääntömuutoksista on saatavissa nettisivuilta www.dividendhouse.com tai Dividend House Rahastoyhtiöstä, Kalevankatu 4, Helsinki tai puhelimitse numerosta 010 322 1530.

Investors House Rahastot Oy (2295445-4) – Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki – 010 322 1530 | Tietosuojaseloste