Muutoksia Dividend House Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen säännöissä

Dividend House Oy:n hallitus on päättänyt 27.2.2019 sääntömuutoksista, joiden tarkoituksena on huomioida lainsäädäntömuutoksia. Finanssivalvonta on 18.4.2019 hyväksynyt sääntömuutokset. Sääntömuutokset tulevat voimaan 18.11.2019. Sääntömuutokset koskevat Dividend House Global Aristocrats ja Dividend House Nordic Small Cap –rahastoja. Keskeisimmät muutokset sääntöihin ovat seuraavat: •  sijoitusrahastolain muutoksesta johtuen osuudenomistajien kokouksia ei enää järjestetä vuosittain, vaan mikäli rahastoyhtiön hallitus, tilintarkastaja, […]