Erikoissijoitusrahasto Dividend House Tuottokiinteistöt aloittaa toimintansa

Dividend House on käynnistänyt tänään uuden kiinteistörahaston, jolle se sai markkinointiluvan marraskuussa. Kaikille sijoittajille avoimen erikoissijoitusrahaston nimi on Dividend House Tuottokiinteistöt ja sen salkunhoitajana toimii KTM Antti Lahtinen. Rahaston ensimmäiset merkinnät ja kiinteistöhankinnat on toteutettu tänään samoin kuin on solmittu aiesopimus seuraavasta hankinnasta. Emoyhtiö Investors House on rahastossa ankkurisijoittajana.

Uusi kiinteistörahasto sijoittaa varansa korkeaa vuokrakassavirtaa tarjoaviin suomalaisiin kiinteistöihin kokoluokassa 1-5 M€. Hajauttamalla sijoitukset sekä maantieteellisesti että kiinteistötyypeittäin rahaston riskitaso pystytään pitämään kohtuullisena. Rahastoon sijoitetuille varoille tavoitellaan yli 8 % kokonaistuottoa.

Salkunhoitaja Antti Lahtinen:

’’Kiinteistörahastojemme erilaistava tekijä on se, että sijoitamme emoyhtiön toimesta kiinteistörahastoihimme omia varojamme eli toimimme kanssasijoittajina muiden sijoittajien kanssa. Näin yhdistämme sijoittajien ja palveluntarjoajan intressit. Etsimme kiinteistökohteita, jotka ovat kokonsa puolesta yleensä yksityissijoittajien tavoittamattomissa, mutta samalla useimmille instituutioille liian pieniä. Siksi kilpailu tässä segmentissä on pienempää kuin muissa kiinteistösegmenteissä.’’

Kiinteistörahasto on auki sijoituksia varten kolmen kuukauden välein ja lunastuksia varten kuuden kuukauden välein. Rahastohallinnosta vastaa Dividend House. Kiinteistövarallisuuden hoidossa rahasto hyödyntää myös emoyhtiö Investors Housen osaamista.

Investors House on sijoittanut apporttina kaksi kiinteistöä rahastoon samoin kuin Investors Housen hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja yhden yhdessä omistamansa kiinteistön. Kaikki transaktiot on toteutettu Keskuskauppakamarin hyväksymän kiinteistöarvioitsijan laatimien arviokirjojen mukaisiin arvoihin.

Helsinki 5.12.2019

Lisätiedot: Salkunhoitaja Antti Lahtinen, puh 040 538 6931

Lue lisää rahastosta täältä.

Investors House Rahastot Oy (2295445-4) – Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki – 010 322 1530 | Tietosuojaseloste