Tuottokiinteistöt

Investors Tuottokiinteistöt tarjoaa asiakkaalle helpon ja likvidin tavan sijoittaa kiinteistömarkkinoille. Rahasto painottaa sijoituskohteiden valinnassa korkeaa vuokrakassavirtaa.

Ryhmitä:

Yli 10% netto-vuokratuotto

Rahasto tavoittelee kaikista kohteistaan korkeaa vuokrakassavirtaa

Likviditeetti

Rahaston likviditeetinhallintaa tehostetaan tuottavasti REIT-sijoitusten kautta

Ulkoistamisen sijaan käytämme Konsernimme omaa osaamista kiinteistökohteiden hoidossa

Kiinteistöjohdosta vastaavalla tiimillä on kymmenien vuosien kokemus

Sijoitamme kanssasi

Investors House konserni on rahastossa pysyvänä ankkurisijoittajana

Rahasto on merkittävissä 4 kertaa vuodessa

Kiinteistöjakauma
Donitsi01 - Tuottokiinteistöt
Aluejakauma
Donitsi02 - Tuottokiinteistöt

Rahaston esittely

Erikoissijoitusrahasto Investors Tuottokiinteistöt sijoittaa kotimaisiin korkeatuottoisiin kiinteistöihin. Rahaston tavoitteena on saavuttaa kiinteistömarkkinoiden keskimääräistä tuottoa selvästi korkeampi kokonaistuotto, mihin päästään painottamalla sijoituskohteiden valinnassa korkeaa vuokrakassavirtaa. Sijoitukset hajautetaan maantieteellisesti.

Rahaston tavoitteena on saavuttaa yli 8 % kokonaistuotto kulujen jälkeen ja se sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa sijoituksiaan kiinteistöomistuksiin Suomessa ja arvostaa korkeaa vuokratuottoa. Rahasto on auki neljä kertaa vuodessa ja minimimerkintä on 5000 euroa.