Tuottokiinteistöt

Ilmoitus lakkauttamisesta

Ilmoitus Investors House Rahastot Oy:n hallinnoiman sijoitusrahaston lakkauttamisesta

Investors House Rahastot Oy:n hallinnoiman Erikoissijoitusrahasto Investors Tuottokiinteistöjen rahasto-osuudenomistajien määrä on alittanut laissa edellytetyn vähimmäismäärän eli 30:n rahasto-osuudenomistajan rajan 31.10.2023. Rahaston kiinteistökohteista kaikki muut yhtä lukuun ottamatta on jo myyty.

Edellä mainitusta syistä Investors House Rahastot Oy:n hallitus on 13.12.2023 pitämässään kokouksessa päättänyt lakkauttaa Erikoissijoitusrahasto Investors Tuottokiinteistöt. Lakkauttamispäätöksen seurauksena merkintä- ja lunastustoimeksiantojen vastaanottaminen keskeytetään. Lisäksi hallinnointipalkkion periminen keskeytetään 13.12.2023 alkaen.

Lakkauttamispäätöksen seurauksena rahaston varat muutetaan rahaksi ja niistä vähennetään mahdolliset velat, jonka jälkeen rahaston varallisuus jaetaan kokonaisuudessaan rahaston rahasto-osuudenomistajille heidän omistamiensa rahasto-osuuksien suhteessa. Riippuen realisaation etenemisestä varoja voidaan jakaa useammassa erässä alkaen vuoden 2024 ensimmäisestä kvartaalista lukien.
  
Rahastoyhtiö laatii lakkauttamisesta lopputilityksen, joka tullaan julkaisemaan rahastoyhtiön verkkosivuilla osoitteessa investorshouserahastot.fi

 

Tuomas Hillukkala

VA Toimitusjohtaja, Salkunhoitaja