Aarni Pursiainen Dividend Housen toimitusjohtajaksi

Investors House -konsernin johtoryhmän jäseneksi ja tytäryhtiö Dividend Housen toimitusjohtajaksi on 1.2.2020 alkaen nimitetty kauppatieteiden tohtori Aarni Pursiainen (49). Pursiaisen vastuulle tulevat nykyiset kiinteistö- ja osakerahastot sekä uusien rahastojen ja asiakkuuksien kehittäminen.

Pursiaisella on kattava kokemus institutionaalisten toimijoiden varainhoidossa. Hän on vuosina 2001-2019 toiminut useissa Fennia -ryhmän sijoitustoiminnan asiantuntija- ja johtotehtävissä, viimeksi Fennia Varainhoidon sijoitusjohtajana ja toimitusjohtajan varamiehenä. Pursiainen on toiminut myös useiden rahastoyhtiöiden hallitustehtävissä sekä yksityisten sijoitusyhtiöiden ja pääomarahastojen sijoitusneuvostojen jäsenenä.

Tällä hetkellä Investors Housen johtoryhmän jäsenenä ja Dividend Housen toimitusjohtajana toimiva Risto Päivänsalo jää pois näistä tehtävistä 31.1.2020.

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN, INVESTORS HOUSE OYJ:

’’Investors Housen rahastoliiketoiminnassa tavoitellaan merkittävää kasvua, mikä tarkoittaa panostusta sijoittajia kiinnostavien rahastotuotteiden kehittämiseen ja asiakkaiden palvelua. Aarni Pursiaisen vahva kokemus vaativien sijoitustehtävien ja -asiakkaiden parissa työskentelystä sopivat tähän erinomaisesti.”

TOIMITUSJOHTAJA AARNI PURSIAINEN, DIVIDEND HOUSE (1.2.2020 ALKAEN)

’’Kiitän Investors Housen ja Dividend Housen asiakkaita ja omistajia minua kohtaan osoittamastaan luottamuksesta.  Rahastoliiketoiminnan päämääränä on omistaja-arvoa nostava kannattava kasvu, joka saavutetaan asiakkaita kiinnostavien ja puhuttelevien tuotteiden ja palveluiden avulla.

Rahastoliiketoiminta tulee palvelemaan asiakkaita entistä paremmin nykyisillä ja ennen kaikkea uusilla kiinnostavilla sijoitustuotteilla. Sijoitustuotteet ja palvelut tulevat entisestään monipuolistamaan Dividend Housen tuotetarjoomaa kiinteistöliiketoiminnan arvoketjussa.”

Helsinki 29.1.2020

Lisätiedot:        Petri Roininen, puh 040 761 9669

                           Aarni Pursiainen, puh 040 829 5991

Investors House Rahastot Oy (2295445-4) – Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki – 010 322 1530 | Tietosuojaseloste