Dividend House käynnistää vakuudellisiin kiinteistölainoihin keskittyvän rahaston valmistelun

Investors Housen tytäryhtiö Dividend House on käynnistänyt ammattimaisille sijoittajille suunnatun kiinteistölainarahaston valmistelut. Tavoitteena on luoda noin 150 M€ kokoinen rahasto, joka sijoittaa varansa vieraanpääoman ehtoisesti ja vakuuksin katetusti kiinteistöhankkeisiin lyhyellä maturiteetilla. Rahasto keskittyy vakavaraisten ja ammattimaisten hankekehittäjien sekä rakennuttajien kehitys- ja rakennusaikaiseen rahoitukseen. 

Dividend Housella on vaihtoehtoisrahastojen hoitajan AIFM-toimilupa, jota on tarkoitus laajentaa nykyisistä kiinteistörahastoista lainarahastoihin. Dividend House on hallinnoinut nykyisten kiinteistörahastojen lisäksi osinkoteemaan keskittyviä osakerahastoja vuodesta 2009 alkaen.

Lainarahaston tulevana salkunhoitajana toimii Dividend Housen 1.2.2020 aloittanut toimitusjohtaja Aarni Pursiainen. Rahaston senior adviserina toimii Timo Rantala, joka on myös Investors Housen hallituksen jäsen. Muut rahaston avainresurssit tulevat Investors Housen sekä Dividend Housen asiantuntijoista. Tarkoitus on, että Pursiainen ja Rantala tulevat erikseen sovittavalla tavalla myös Dividend Housen osakkaiksi kun lainarahasto on tuotu markkinaan.

TOIMITUSJOHTAJA PETRI ROININEN, INVESTORS HOUSE OYJ:

’’Investors House on kiinteistöliiketoiminnan koko arvoketjussa toimiva vastuullinen pörssiyhtiö. Haluamme monipuolistaa kiinteistö- ja rakennusalan rahoitusmahdollisuuksia ja näin tukea yhdyskuntien kehittymistä. Olen iloinen, että voimme yhdistää lainarahastossa voimamme Rantalan ja Pursiaisen kaltaisten sijoitus- ja kiinteistöalalla arvostettujen ammattilaisten kanssa.’’

TOIMITUSJOHTAJA AARNI PURSIAINEN, DIVIDEND HOUSE

’’0-korkoympäristö on synnyttänyt ammattimaisille sijoittajille tarpeen etsiä uudenlaisia sijoitusvaihtoehtoja. Haluamme tarjota heille mahdollisuuden sijoittaa kiinteistövakuudellisiin lainoihin vähäriskisesti. Pidänkin riskienhallintaa erittäin tärkeänä osana Lainarahastoa, jonka luottopolitiikka on hyvin maltillinen. Näen Lainarahaston vahvasti pankkirahoitusta täydentävänä ratkaisuna, joka osaltaan voi mahdollistaa hankkeiden toteuttamisen. Uskon, että voimme hanketasolla myös luoda toisiaan täydentäviä rahoitusratkaisuja yhteistyössä senior-rahoittajien kanssa.’’

SENIOR ADVISOR JA INVESTORS HOUSEN HALLITUKSEN JÄSEN TIMO RANTALA

’’Rahoitusmarkkinoiden kiristyvä regulaatio sekä tiukentuneet luotonantomahdollisuudet etenkin kehitys- ja rakennusaikaisessa rahoittamisessa ovat synnyttäneet tarpeen perinteistä rahoitusta täydentäville rahoitusratkaisuille kiinteistö- ja rakennusalalla. Olen yli 30 vuoden kiinteistö- ja rakennusalan urani viimeisen vuoden ajan kerännyt laajalti kokemusta kansainvälisestä kiinteistö- ja rahoitusmarkkinasta. Lainarahaston kaltainen tuote ja sen rahoituspalvelut on maailmalla hyvin yleinen täydentävä rahoitusmalli. Tarkoituksemme on nyt tuoda se suomalaisten sijoittajien ja kiinteistöalan toimijoiden saataville. Rajoitamme rahaston koon maltilliseksi, jotta pystymme toimimaan rajallisessa luottomarkkinassa harkitusti ja turvaavasti.’’

Helsinki 30.1.2020

Investors House Oyj

Lisätiedot:        Petri Roininen, puh 040 761 9669

                           Aarni Pursiainen, puh 040 829 5991

                           Timo Rantala, puh 045 208 4448

Investors House Rahastot Oy (2295445-4) – Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki – 010 322 1530 | Tietosuojaseloste