Syklistä vipua vai vakaampaa osinkotuottoa?

Syklisten osakkeiden voittokulku paranevien makrotaloudellisten indikaattorien ympäristössä on ollut paitsi loogista, myös ennätyksellisen voimakasta. Esimerkiksi Euroopassa sykliset osakkeet ovat heinäkuun 2016 alusta tähän päivään mennessä nousseet noin 34 %, kun vakaampien eli defensiivisten toimialojen osakkeet ovat puolisen prosenttia miinuksella. Tämä on näkynyt Dividend Housen rahastojen tuotoissa siten, että ne ovat mainitulla ajanjaksolla hyvästä tuotosta huolimatta jääneet vertailuindekseilleen; nehän sijoittavat nimenomaan vakaampiin yhtiöihin ja toimialoihin, joiden menestys ei ole yhtä voimakkaasti riippuvaista makrotalouden tilasta kuin syklisempien yhtiöiden.

Aikansa kutakin, ja nyt näyttääkin siltä, että tilanne on Dividend Housen sijoitusfilosofian kannalta muuttumassa edullisemmaksi. Syklisten osakkeiden tuottoero suhteessa defensiivisiin on ennätystasolla.

Samalla kun sykliset osakkeet ovat hyötyneet paranevista makroindikaattoreista, ovat myös itse indikaattorit juuri nyt ennätyksellisen hyviä. BKT kasvaa Euroopassa kovaa vauhtia ja esimerkiksi tarkasti seuratut teollisuuden ostopäällikköindeksit hipovat ennätystasoja. Lukemat ovat niin kovia, että rehellisyyden nimissä on epätodennäköistä, että ne tästä vielä merkittävästi paranisivat. Taloudessa menee nyt niin lujaa, että lujempaa ei juuri enää voi mennä.

Mitä tapahtuu, kun epävarmuus tulevasta kasvaa ja talouden kasvuvauhti hidastuu? Kasvusta ja kasvun kiihtymisestä hyötyneet sykliset osakkeet kärsivät eniten. Alussa mainittu syklisten osakkeiden tuottoero suhteessa defensiivisiin kaventuu ja nimenomaan niin, että sykliset osakkeet tulevat absoluuttisesti alas. Näin on aina tapahtunut ja tulee tapahtumaan tälläkin kerralla. Onneksi tämä ns. syklinen riski ei merkittävästi ole läsnä rahastoissamme. Suuret kansainväliset investointipankit Deutsche Bank ja Morgan Stanley ison veden kummallakin puolella varoittelevat yhteen ääneen, että markkinatilanne on muuttumassa ja ”momentum” heikkenemässä seuraavien kuuden kuukauden aikana. https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-11-29/deutsche-bank-to-morgan-stanley-shun-european-cyclical-stocks

Paitsi että taloustilanne muuttuu epävarmemmaksi, on poliittisia riskejä taas näköpiirissä. Brexit-hidastelu, Saksan hankalat hallitusneuvottelut, Yhdysvaltain sisäpoliittinen tilanne ja Pohjois-Korean ohjuskokeet ovat kaikki sellaisia tekijöitä, jotka lisäävät epävarmuutta markkinoilla. Kun epävarmuus tulevasta kasvaa, on ennustaminen entistäkin vaikeampaa. Siksi kannattaa sijoittaa yhtiöihin, joilla on hyvät näytöt onnistumisista myös epävarmuuden vallitessa.

Marraskuussa nähtiin 12 kuukauden katkeamattoman osakemarkkinarallin jälkeen, mitä tapahtuu, kun markkinat alkavat yskähdellä. Sekä European Small Cap -rahastomme että Global Aristocrats -rahastomme voittivat vertailuindeksinsä kumpikin 2,4 %:lla. Pohjoismaille tyypilliseen tapaan pohjoismainen vertailuindeksimme laski suurempia markkinoita reilusti enemmän. Kun epävarmuus kasvaa, vedetään isot rahat ensimmäisenä pois pieniltä reunamarkkinoilta.

Näköpiirissä on siis markkinatilanteen muuttuminen. Syklisistä, taloustrendistä hyötyneistä osakkeista on aika kotiuttaa voitot ja sijoittaa varat vakaampiin yhtiöihin, jotka pärjäävät syklin vaiheesta riippumatta. Dividend Housen rahastot sijoittavat juuri tällaisiin yhtiöihin!

Jarno Nurminen,

salkunhoitaja

Investors House Rahastot Oy (2295445-4) – Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki – 010 322 1530 | Tietosuojaseloste