Rahastojemme osinkojen kasvu jatkui

Investors House Rahastot Oy:n hallinnoimien rahastojen osingot jatkavat kasvuaan tänäkin keväänä. Rahastojemme sijoituskohteiden viime vuoden tuloksista maksamat osingot ovat selvillä ja näin myös rahasto-osuuskohtaiset osingot on voitu laskea. Rahastoyhtiömme sijoitusfilosofian keskeinen tavoite on saavuttaa vuosittain kasvava osinkovirta. Tavoitteeseen on päästy jokaisena vuonna yhtiön historian aikana pois lukien koronakevät 2020. Pisimpään toimineen pohjoismaisen rahastomme osingot ovat […]

Sääntömuutos – Erikoissijoitusrahasto Investors Tuottokiinteistöt

Investors House Rahastot Oy:n hallitus on 21.3.2022 päättänyt muuttaa Erikoissijoitusrahasto Investors Tuottokiinteistöjen sääntöjä. Sääntömuutos koskee rahaston hallinnointipalkkiota, jonka rakenne muuttuu. Nykyisin rahaston varoista maksetaan hallinnointipalkkiona rahastoyhtiölle 0,75 % rahaston kokonaisvaroista sekä kiinteistöjohtopalkkiona kiinteistöjohtopalvelua tarjoavalle samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle 1,15 % rahaston kokonaisvaroista. Sääntömuutoksen jälkeen rahaston varoista maksetaan hallinnointipalkkiona rahastoyhtiölle 1,90 % rahaston kokonaisvaroista ja […]