Miltä näyttää onnistuminen salkunhoidossa

Nordic small cap-nelikenttä-169

Osakesalkunhoito on tuoton tavoittelua ja riskien hallintaa. Onnistumista mitataan nousevassa markkinassa sillä, miten tuotto suhteutuu markkinan ja kilpailijoiden tuottoon. Laskevassa markkinassa korostuu kuitenkin absoluuttinen onnistuminen eli se, miten hyvin arvo on säilynyt laskusta huolimatta.

Parhaimmillaan salkku toimii niin, että tuotto nousussa on hyvä ja samalla laskujaksoissa salkun arvo ei sanottavasti laske. Nordic Small Cap rahastossa kehitys on ollut juuri tällaista. Olemme saavuttaneet keskuspankkien elvytyksen tukemassa nousumarkkinassa vähintäänkin tyydyttävän 12,87 % vuosituoton. Viimeisen 6 kuukauden aikana olemme nähneet pitkästä aikaa markkinoilla laskun, joka on tuonut osakkeiden arvoja alaspäin. Rahastomme arvo on laskenut tällä ajanjaksolla ainoastaan -1,28 %, joka on huomattavasti markkinoita vähemmän. Epävarmassa markkinassa sijoitustapojen erot korostuvat. Meillä se tarkoittaa filosofian vahvuuksien esilletuloa.

Dividend Housen filosofiana on sijoittaa pitkäjänteisesti laadukkaisiin osingonmaksajiin; yhtiöihin joiden tuloksenteko on ennustettavaa ja nojautuu vakailla toimialoilla toimivien yhtiöiden kestäviin kilpailuetuihin. Tavoitteena on kasvavat osingot sekä arvonnousu. Markkinoiden luontaisesta heilunnasta johtuen arvonnousua haetaan pitkällä aikavälillä. Tavoite pitää sisällään sen ilmiselvän tosiseikan, että pitkän aikavälin nousutrendi sisältää aina myös laskujaksoja.

Teemme intohimoisesti töitä asiakkaiden varallisuuden kasvattamiseksi ja onnistumiset tuntuvat hyvältä. Onnittelut salkunhoitaja Risto Päivänsalolle salkun erinomaisen menestyksen johdosta ja kiitokset asiakkaille luottamuksesta. Pyrimme jatkossakin olemaan sen arvoisia.

Ville Terhemaa
Myyntijohtaja, osakas
Dividend House Oy

Lue lisää Nordic Small Cap -rahastosta

Investors House Rahastot Oy (2295445-4) – Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki – 010 322 1530 | Tietosuojaseloste