Nordic Small Cap

Rahasto sijoittaa varansa pieniin ja keskisuuriin pohjoismaisiin osakkeisiin.
Ennustettava osakekohtainen osingonkasvu on sijoitustoiminnan ensisijainen tavoite.

Rahasto sopii hyvin pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka haluaa nauttia pienien pörssiyhtiöiden kovasta tuottopotentiaalista, kuitenkin osinkoa painottavan sijoitusfilosofian tuoman vakauden kautta.

Tuottohistoria ja sijoitusjakauma

Ryhmitä:
Nordic Small Cap - osinko

2022
7,23 €

Rahaston osuudenomistajalle maksettava osinko

A-osuudessa osingot maksetaan tuotto-osuutena vuosittain asiakkaiden tilille. B-osuudessa osingot sijoitetaan uudelleen rahaston sisällä.

Sijoitusten maajakauma

Donitsi01 - Nordic small cap

Sijoitusten sektorijaukama

Donitsi02 - Nordic small cap

Rahaston Esittely

Pohjoismaihin sijoittava Investors Nordic Small Cap –rahasto on Investors House Rahastojen ensimmäinen ja siten pisimmän historian omaava rahasto. Pohjoismaat tarjoavat sijoittajalle mielenkiintoisia mahdollisuuksia, sillä pienten kansantalouksien kasvuyhtiöt ovat joutuneet kansainvälistymään jo varhaisessa vaiheessa riittävän kasvupotentiaalin saavuttamiseksi.

Markkina-alueen kokoon nähden pohjoismaista löytyykin todella monipuolinen valikoima laadukkaita kansainvälisiä yhtiöitä. Toimialajakauma vaihtelee maittain ja itsenäiset valuutta-alueet tuovat pohjoismaille oman lisävivahteensa. Tilanteesta ja näkökulmasta riippuen valuutat tarjoavat joustoa, mahdollisuuksia, hajautusta tai riskiä.

Rahaston tavoitteena on löytää pohjoismaista laadukkaista osingonmaksajia –yhtiöitä, jotka pystyvät tarjoamaan ennustettavaa osinkojen kasvua talouden sykleistä riippumatta. Salkku muodostuu vakaita toimialoja painottaen, mutta yhtiötasolla vahvoja, kestäviä kilpailuetuja ja kasvua hakien. Toimialavalinnalla haetaan salkulle defensiivistä luonnetta, eli pyritään vähentämään talouden ja markkinaheilahtelujen vaikutusta sijoituskohteiden tuloksentekokykyyn ja välttämään suuria kurssiheilahteluja. Samalla yhtiötasolla painotetaan kuitenkin kasvupotentiaalia ja pyritään löytämään voittavia, eteenpäin meneviä yhtiöitä tuottopotentiaalin varmistamiseksi.

Pohjoismaat ovat lähellä ja sijoituskohteita pyritään tapaamaan mahdollisimman paljon. Kohdeyhtiön johdon tapaaminen auttaa ymmärtämään toimialan trendejä ja yhtiön toimenpiteitä ambitiotasoa kasvun saavuttamiseksi ja omistaja-arvon luonnin varmistamiseksi.