Kaikkien rahastojen osingot jatkavat kasvuaan tänäkin keväänä. Rahastojemme sijoituskohteiden maksamat osingot viime vuoden tuloksista ovat selvillä ja näin myös rahasto-osuuskohtaiset osingot on saatu laskettua.

Dividend Housen sijoitusfilosofian keskeinen tavoite on saavuttaa vuosittain kasvava osinkovirta. Tavoitteiseen on päästy joka vuonna yhtiön historian aikana. Pohjoismaisen rahastomme osingot ovat kasvaneet jo pitkään ja olemme pystyneet todistamaan, että sijoitusfilosofiamme toimii myös Pohjoismaiden ulkopuolella.

Alla olevat kuvaajat esittävät Dividend Housen rahastojen osinkokehityksen toiminnan alusta euroina per rahasto-osuus. A-osuuden osalta osingot jaetaan vuosittain tuotto-osuutena asiakkaille. B-osuuden osalta osingot sijoitetaan uudelleen rahaston sisällä jolloin kertyvä osinko myös kasvaa nopeammin.
Nordic-small-cap-2010-2017
European-small-cap-2014-2017
Global-Aristocrats-2016-2017

Dividend House Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen A-osuuksien tuotot irtoavat rahastojen 9.4.2018 vahvistettavista arvoista. Tuotto maksetaan niille osuudenomistajille, jotka ovat rahastojen osuudenomistajarekisterissä 6.4.2018.

Tuotto maksetaan rahastojen osuudenomistajille 12.4.2018.

Lisätietoja:

Risto Päivänsalo, toimitusjohtaja & salkunhoitaja, puh 040 522 2309