Dividend House käynnistää toimitilarahaston

Investors Housen tytäryhtiö Dividend Housen 3.12.2018 saama AIFM-toimilupa ja nyt saatu ensimmäisen kiinteistörahaston markkinointilupa mahdollistavat ensimmäisen kiinteistörahaston lanseeraamisen.

Ensimmäinen kiinteistörahasto on toimitilarahasto. Se sijoittaa laadukkaisiin toimitilakokonaisuuksiin Suomessa. Sijoituspolitiikan mukaisesti rahastoon haetaan riittävän suuria kokonaisuuksia. Niissä voidaan tuottaa lisäarvoa aktiivisella vuokrauksella, kiinteistöjen kehittämisellä ja johtamisella.

Toimitilarahasto on suunnattu ammattimaisille sijoittajille. Rahaston ankkurisijoittajana toimii Investors House Oyj. Rahaston tavoitevolyymi on 60 – 100 M€ kiinteistöomaisuus. Lainoitusaste on  maksimissaan 50 %. Rahaston tuotto-odotus on 7-10 % kokonaistuotto.

Investors House sijoittaa toimitilarahaston apporttina noin 20 M€ bruttoarvoisen kiinteistökannan.

Toimitusjohtaja Risto Päivänsalo, Dividend House Oy:

’’Ensimmäinen kommandiittiyhtiö -muotoinen  toimitilarahastomme on suunnattu ammattimaisille sijoittajille. Kiinteistörahaston myötä palvelumme ammattimaisille sijoittajille laajenevat uuteen  omaisuusluokkaan, mitä tukee emoyhtiön kiinteistöosaaminen. Rahaston hallinnoinnin lisäksi konserni sijoittaa merkittävästi omia varojaan kiinteistörahastoon.’’

Toimitusjohtaja Petri Roininen, Investors House Oyj

’’Mielestäni on erittäin tärkeää, että rahastossa sijoittajien ja hallinnointiyhtiön intressit ovat mahdollisimman yhtenäiset. Siksi haluamme olla ankkurisijoittajan roolissa aloittavassa toimitilarahastossa. Näin rahastomme  muistuttaa kanssasijoittamista. Tuotteena kiinteistörahasto täydentää koko kiinteistöalan arvoketjun kattavan strategiamme.’’

Helsinki 11.12.2018

Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Petri Roininen, Investors House,  puh 040 – 761 96 69

Toimitusjohtaja Risto Paivansalo, Dividend House, puh 040 – 522 23 09

Investors House Rahastot Oy (2295445-4) – Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki – 010 322 1530 | Tietosuojaseloste