Dividend House European Small Cap -rahasto sulautuu Dividend House Global Aristocrats -rahastoon

Finanssivalvonta on hyväksynyt sulautumissuunnitelman 17.9.2019.  Sulautuminen toteutetaan 14.11.2019, eikä se edellytä osuudenomistajilta mitään toimenpiteitä. Muutoksista ei aiheudu veroseuraamuksia Suomessa yleisesti verovelvollisille osuudenomistajille.  Sulautumisen seurauksena Dividend House European Small Cap purkautuu ja sen omistajista tulee Dividend House Global Aristocrats –rahaston osuudenomistajia.

Sulautumiseen päädyttiin, koska asiakkaiden kysyntä on painottunut Dividend House Global Aristocrats -rahastoon samalla kun Dividend House European Small Cap –rahasto on menettänyt pääomaa. Osuudenomistajille on lähetetty asiasta kirjeet.

Dividend House Global Aristocrats – rahasto sijoittaa varansa maailmanlaajuisesti pääosin sellaisten yhtiöiden osakkeisiin, jotka ovat jo vuosia kasvattaneet maksamaansa osinkoa.

Molempien rahastojen riskiluokka on 6 ja Dividend House Global Aristocrats –rahastolla hallinnointipalkkio on pienempi sen ollessa 1,8%. Kummassakaan rahastossa ei peritä tuottosidonnaista palkkiota.

Molempien rahastojen osuudenomistajilla on oikeus maksuttomaan lunastukseen tai vaihtoon toiseen Dividend House Oy:n hallinnoimaan rahastoon. Lunastus- tai vaihtotoimeksiannon tulee olla perillä viimeistään 13.11.2019 klo 12.00.

Avaintietoesitteet ja muut lisätiedot ovat saatavilla Dividend House Oy:stä, puhelin 010 322 1530 tai sähköpostitse info [at] dividendhouse.com.

Investors House Rahastot Oy (2295445-4) – Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki – 010 322 1530 | Tietosuojaseloste