Tuotto- vai kasvuosuus?

Dividend House sijoittaa laadukkaisiin osinkoyhtiöihin tavoitteena markkinatason ylittävä ja vuosittain tasaisesti kasvava osinkotuotto. Haluamme tarjota asiakkaillemme selkeän ja ymmärrettävän vaihtoehdon suoran osakesijoittamisen rinnalle – myös kassavirran näkökulmasta. Sijoittajalla onkin valittavanaan kaksi eri osuussarjaa, joiden erot ovat osingon uudelleen sijoittamisen ja ulosmaksun välillä.

Seuraavassa on kuvattu osuuksien keskeiset ominaisuudet sekä soveltuvuudet eri tyyppisille sijoittajille.

Tuotto-osuus (A) mahdollistaa tasaisen tulovirran

Tuotto-osuudelle maksetaan vuosittain tuottoa, jota voi verrata osakkeelle maksettavaan osinkoon. Dividend Housen rahastoissa tuotto vastaa mahdollisimman tarkasti rahastossa olevien yhtiöiden maksamaa osinkoa, jolloin tarjolla on aito vaihtoehto suoran osakesijoittamisen rinnalle. Tuotto on verolliselle sijoittajalle pääomatuloa, josta rahastoyhtiö perii ennakonpidätyksen osuuden tuotonmaksun yhteydessä.

Rahaston kasvuosuus (B) tarjoaa veroedun

Sijoitusrahasto ei Suomessa joudu maksamaan veroa saamastaan tuotosta, kuten yhtiöiden maksamista osingoista. Tämä on merkittävä etu erityisesti Dividend Housen rahastoille, joille hyvä osinko on keskeinen sijoituskriteeri. Osingoista saatu tuotto jää rahastoon kasvamaan lisää tuottoa ja siten kasvattamaan rahasto-osuuden arvoa. Näin sijoittaja saa tuottoa sillekin osalle, jonka hän tavallisesti maksaisi pääomatuloverona verottajalle. Mitä pidempi sijoitusaika, sitä suurempi merkitys tällä tuottoa tuotolle -vaikutuksella on.

Kumman valitsen?

Lyhyenä vastauksena: kasvuosuus on lähes aina paras vaihtoehto erityisesti verolliselle sijoittajalle:

• Rahaston veroetu: rahaston sisällä osingot sijoitetaan verotehokkaasti uudelleen, jolloin myös tuottoa tuotolle –vaikutus ajan kuluessa voimistuu.

• Kasvuosuuden omistaja voi määritellä kokonaan itse milloin hän realisoi rahastovarallisuuttaan, jolloin myös vero- seuraamus lykkääntyy valittuun ajanhetkeen.

Tuotto-osuus soveltuu vakaata, vuosittaista tulovirtaa arvostaville sijoittajille. Tyypillisesti näitä ovat ns. yhteisösijoittajat, kuten säätiöt, jotka jakavat vuosittain stipendejä tai apurahoja. Ennustettava, tasaisesti kasvava tulovirta mahdollistaa apurahamaksut ilman rahastolunastuksia.

Luonnollisesti kukin sijoittaja tekee päätöksen omista lähtökohdistaan ja oman tavoitteen mukaisesti. Annan mielelläni lisätietoja eri vaihtoehdoista sekä niiden soveltuvuudesta yksilöllisiin sijoitustarpeisiin:

Kaarlo Luostarinen, sijoitusjohtaja, puh. 050 547 6460, kaarlo.luostarinen(a)dividendhouse(piste)com

Investors House Rahastot Oy (2295445-4) – Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki – 010 322 1530 | Tietosuojaseloste