Sijoitusfilosofiamme keskeinen tavoite on saavuttaa vuosittain kasvava osinkovirta. Nyt koronaviruksen aiheuttaman markkinähäiriön myötä osa yhtiöistä siirsi osingonmaksua tai peruutti osinkonsa kokonaan. Tällä oli vaikutusta myös rahastojemme tuotto-osuuksiin.

Kaikesta huolimatta Global Aristocratsin osinkokertymä nousi tavoitteemme mukaisesti edelleen viime vuodesta. Nordic Small Cap -rahaston tuotto-osuus sen sijaan jäi hieman viime vuotta pienemmäksi, mutta säilyi silti olosuhteisiin nähden hyvällä tasolla.

Ennustettavuus ja laatu osinkojen kasvun taustalla

Etsimme vahvoja yhtiöitä kasvavilta toimialoilta, jotta tulevien vuosien osingot olisivat mahdollisimman varmasti kasvussa. Tämän lisäksi uudelleensijoitamme osingot niin, että tuloksena on taas ensi keväänä entistä suurempi osinkopotti. Toisin sanoen haemme myös osinkoina saadulle pääomalle vuosittain kasvavia osinkoja.

Dividend House Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen A-osuuksien tuotot irtosvat rahastojen 6.4.2020 vahvistetuista arvoista. Tuotto maksettiin niille osuudenomistajille, jotka olivat rahastojen osuudenomistajarekisterissä 3.4.2020.

Tuotto maksettin rahastojen osuudenomistajille 7.4.2020.

Lisätietoja:

Antti Lahtinen, salkunhoitaja
puh. 040 538 6931