Osinkoveroon suunniteltu kova korotus suosisi rahastosijoituksia

Osinkoverotus tulee kiristymään, jos alivaltiosihteeri Hetemäen verotyöryhmän ehdotus toteutuu. Työryhmä esittää, että pääomaveroprosentti nostetaan nykyisestä 28 %:sta 30 %:iin. Esitetty malli heikentää huomattavasti suorien osakesijoitusten houkuttelevuutta pörssiyrityksiin. Sen sijaan sijoitusrahastojen kautta tehtävien osakesijoitusten osinkoverottomuus säilyy ennallaan, mikä nostaa sijoitusrahastojen kilpailukykyä sijoituskohteena.

Sijoitusrahastot eivät maksa saamistaan osingoista ja arvopaperikaupan luovutusvoitoista veroa, vaan rahasto-osuudenomistaja maksaa veron vasta osuuksien myynnistä saamistaan voitoista voimassa olevan pääomaveroprosentin mukaan.

Lisää tietoa kaavaillusta osinkoverouudistuksesta löydät mm. Arvopaperi-lehdestä.

Arvopaperi – Elokuu 2010 – Osinkoveroon tekeillä jättikorotus

Investors House Rahastot Oy (2295445-4) – Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki – 010 322 1530 | Tietosuojaseloste