Osakesijoittajan maailmanvalloitus, osa II – Riskit, hajauttaminen ja sijoitussuunnitelma

sijoituskohde

Me Dividend Housessa haluamme tehdä sijoittamisesta yksinkertaista ja selkeää, joten päätimme yhteistyössä sijoituskirjailija Henri Elon kanssa tehdä pienen juttusarjan aiheesta. Kirjoitusten pohjana on käytetty vuonna 2018 ilmestynyttä Elon ja Jari Saarhelon Osakesijoittajan maailmanvalloitus -kirjaa, joka johdattaa lukijansa osakesijoittamisen mielenkiintoiseen maailmaan – muita sijoitusmuotoja unohtamatta.

Ensimmäinen osa käsitteli tavoitteita ja pitkäjänteisyyttä. Toinen osa pureutuu hajauttamiseen ja sijoitussuunnitelmaan.

***

Riskit ja hajauttaminen

Hajauttaminen on termi, jonka kuulee usein sijoitusmaailmassa. Se tarkoittaa sijoitusvarojen jakamista useaan kohteeseen, jolloin salkun arvo ei ole enää niin riippuvainen yhden sijoituskohteen arvonkehityksestä. Tällöin riski pienenee tuotto-odotuksen pysyessä kuitenkin ennallaan. Hajauttamista kutsutaankin sijoitusmaailman ilmaiseksi lounaaksi.

Rahoitusteoriassa osakemarkkinoiden riski jaetaan kahteen osaan: markkinariskiin ja yrityskohtaiseen riskiin. Hajauttaminen ei vaikuta markkinariskiin, mutta valtaosa yrityskohtaisesta, eli yksittäiseen arvopaperiin liittyvästä riskistä, voidaan hajauttaa pois. Tähän riittää Principles of Corporate Finance -teoksen mukaan jo kymmenenkin osakkeen hajautus. Näin salkun päivätuottojen heilunta, eli keskihajonta, voi laskea jopa puoleen yksittäisen arvopaperin keskihajonnasta.

Tulee kuitenkin muistaa, että kun riski määritellään kurssien heiluntana, niin silloin riskiä on myös kurssien nousu. Arvosijoittamisessa monesti katsotaankin riskinä mahdollisuutta pääoman pysyvästä menettämisestä sen sijaan, että katsottaisiin pelkkää volatiliteettia. Myös Warren Buffett pitää volatiliteettia huonona tapana kuvata riskiä. Volatiliteetilla mitattuna osake, jonka arvo on laskenut, olisi riskialttiimpi kuin osake, jonka hinta on pysynyt samana. Jos kummankin yrityksen liiketoiminta on pysynyt samana niin tällöinhän laskenutta osaketta saa vain ostettua halvemmalla.

Hajauttaa voi myös alueellisesti. Ulkomaille sijoittavan kannattaa kuitenkin ottaa huomioon erilaiset riskit kotimaisiin sijoituksiin verrattuna. Nämä riskit ovat usein monimutkaisempia eivätkä välttämättä tule huomatuiksi pinnallisella vilkaisulla. Tulee toki muistaa, että myös Suomeen liittyy maariskiä ja tänne sijoittava lyö vetoa sen puolesta, että Suomen talous pysyy vakaana ja suomalaiset yritykset pärjäävät globaalissa kilpailussa. Maariski tarkoittaa siis yritysten poliittisen tai taloudellisen toimintaympäristön muutoksia. Maariskiä on kaikissa maissa, mutta yleensä se on pienempi länsimaissa kuin kehittyvissä maissa.

Toinen ulkomaisissa sijoituksissa mukaan tuleva riski on valuuttariski.  Tällä tarkoitetaan valuuttojen heilahtelua ja siitä aiheutuvaa sijoituskohteen arvonmuutosta.  Jos esimerkiksi Yhdysvaltain dollari heikkenee suhteessa euroon, niin silloin dollarimääräisen sijoituksen arvo euroissa pienenee, vaikka minkäänlaista arvonmuutosta dollareissa ei olisikaan tapahtunut.

Sijoitussuunnitelma

Osakesijoittajan maailmanvalloitus -kirjassa on liitteenä Pörssisäätiön laatima, erinomainen sijoitussuunnitelmapohja, jota voi käyttää säästämisen tukena.

Lähdettäessä muodostamaan sijoitussuunnitelmaa, alkuun on hyvä määritellä lähtötilanne eli mitä omistaa, mikä on omaisuuden arvo sekä paljonko on velkaa.

Kun lähtötilanne on määritelty, käännetään katse omaan talouteen ja sen menoihin ja tuloihin. Tällöin saadaan selville kuinka paljon omassa taloudessa on säästöön jäävää ”löysää” rahaa.

Seuraavaksi on hyvä pohtia, voisiko kulutustottumuksia muuttaa niin, että säästöön jäisikin enemmän. Kun kuukausittainen säästötavoite on selvillä, tulee määritellä mihin ja milloin säästettyä rahaa tullaan tarvitsemaan. Tämä kertoo sijoituksen aikahorisontin. Jos rahaa tarvitaan nopeasti, niin aikahorisontti on lyhyt, mutta jos nuori säästää eläkettä varten, sijoitusaika on pidempi.

Riskiprofiili riippuu siitä, miten säästäjän talous kestää erilaisia muutoksia sijoitusten arvossa. Mitäpä jos kurssit laskevat ja pääomaa katoaa?

Riskiprofiilin mukaan valitaan käytettävät sijoitusinstrumentit ja niille asetetut kriteerit. Enemmän riskiä kestävä voi sijoittaa suuremmalla painolla osakkeisiin tai riskillisempiin instrumentteihin, vähemmän riskiä kestävän kannattaa kääntää katseensa vakaampiin instrumentteihin.

Tärkeää sijoitussuunnitelmassa on myös määrittää, miten sijoitusten kehitystä mittaa ja miten tekee myyntipäätöksiä. Kun asiat on mietitty etukäteen ja suunnitelmaa seuraa tarkasti, välttyy tunnekuohuissa tehdyiltä huonoilta päätöksiltä.

Sijoitussuunnitelma pähkinänkuoressa:

 1. Lähtötilanne

 • Omistukset
 • Velat

 

2. Oma talous

 • Tulot
 • Menot

 

3. Tavoitteet

 • Mitä säästämisellä tavoitellaan?
 • Aikahorisontti

 

4. Riskiprofiili

 • Kuinka suuri merkitys säästöillä on päivittäiseen talouteen?
 • Miten ja millaisella varoajalla säästöjä voidaan tarvita?
 • Mitä jos menettää osan pääomasta?
 • Käytetäänkö sijoituksissa lainaa?
 • Miten sijoitukset allokoidaan eri omaisuusluokkien välillä?

 

5. Sijoitusinstrumentit (esimerkiksi)

 • Osakkeet
 • Joukkolainat
 • Rahastot
 • Johdannaiset

 

6. Osakesijoituksille asetettavat kriteerit (esimerkiksi)

 • Markkina-arvo
 • P/E-luku
 • Omavaraisuusaste
 • Osinkotuotto

 

7. Joukkolainat

 • Investment grade
 • High yield

 

8. Hajautus

 • Maantieteellinen
 • Ajallinen
 • Toimialakohtainen

 

9. Mittarit

 • Kuinka sijoitussalkun kehitystä tarkastellaan?
 • Kuinka myyntipäätökset tehdään?

 

***

Juttusarjan seuraava osa käsittelee sijoittamista Suomen ulkopuolelle.

Tekstit pohjautuvat kokeneiden sijoittajien ja sijoituskirjailijoiden Henri Elon ja Jari Saarhelon Osakesijoittajan maailmanvalloitus -teokseen, joka on kattava tietopaketti sijoittamisesta rajoittumatta pelkästään osakesijoittamiseen tai Suomen rajojen sisäpuolelle.

Voit halutessasi tilata 324-sivuisen kirjan suoraan kotiisi etuhintaan täältä

Tilausohje:

 1. Syötä kappalemäärä ja paina ”Lisää koriin”
 2. Kirjoita alennuskoodi-kenttään ”dividend15” ja klikkaa ”Käytä”

Näin saat -15 % alennuksen tarjoushinnasta ja maksettavaksi jää 29,75 € sisältäen alv ja postikulut.

Huom! Sijoituskirjan hankintakustannus on verovähennyskelpoinen tulonhankkimiskulu.

***

Dividend House on kotimainen vuonna 2009 perustettu osinkosijoittamiseen keskittynyt rahastoyhtiö. Se tarjoaa korkealaatuista salkunhoitoa yksityis- ja ammattisijoittajille, yrityksille sekä instituutioille. Yhtiön sijoitusprosessin lähtökohtana on kohdeyritysten liiketoiminnan ja toimintaympäristön syvällinen ymmärtäminen – ja tavoitteena ennustettava tuloskasvu ja vuosittain kasvava osinkotuotto.

Voit tutustua Dividend Housen sijoitusfilosofiaan tarkemmin täällä

Investors House Rahastot Oy (2295445-4) – Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki – 010 322 1530 | Tietosuojaseloste