Nyt kannattaa panostaa laatuun ja hajautukseen

Useiden vuosien ajan sijoittajilla on ollut kissanpäivät. Varsinkin asunto- ja pörssisijoittajat ovat voineet nauttia markkinoilla suotuisasta sijoitusympäristöstä. Sijoituskohteesta riippumatta arvot ovat nousseet ja vuokrat sekä osingot ovat tuoneet hyvää kassavirtaa vuosittain. Sijoittaminen on ollut helppoa ja epäonnistumisen vaara on ollut äärimmäisen pieni. Kuluva vuosi on kuitenkin antanut viitteitä, siitä että sijoittaminen ei välttämättä olekaan niin helppo laji kuin viime vuodet ovat antaneet ymmärtää.

Epävarmuus on nostanut päätään. Mediassa ja sijoittajien keskuudessa on alettu puhumaan erilaisista riskeistä niin osake- kuin asuntomarkkinoillakin. Kiinteistösijoittajat miettivät kovasti korkojen nousun mahdollisia vaikutuksia vuokrakassavirtaan ja lainanhoitokuluihin. Samoin kiinteistöjen arvonnousunäkymät herättävät paljon huolenaihetta. Osakepuolella taas mietitään, tuleeko pörssiosakkeiden arvot laskemaan vai nousemaan. Voiko maailmantalous jatkaa edelleen pitkällä nousu-uralla? Isoja kysymyksiä, joihin vastaus saadaan yleensä vasta jälkikäteen, mutta jossain vaiheessa tulemme varmasti näkemään heikomman kehityksen jakson.

Nykyhetki antaa kuitenkin hyvän mahdollisuuden miettiä miten oma sijoitussalkku kestää heikommat ajat. Kun emme tiedä miten esimerkiksi asuntojen hinnat tai osakkeiden arvot tulevat tulevaisuudessa käyttäytymään, niin hajauttaminen eri omaisuuslajeihin on hyvä lähtökohta. Silloin yksittäisten riskien osuus pienenee ja sijoittamisesta tulee turvallisempaa. Pelkkä hajautus ei kuitenkaan ole vielä tae menestyksestä. Loppujen lopuksi sijoitussalkun tuoton määrittää siellä olevat sijoituskohteet. Voidaankin puhua siitä kuinka laadukkaita kohteita sijoitussalkku sisältää.

Heikko taloustilanne mittaa sijoituskohteiden laatua

Asuntojen kohdalla laadun määrittää sijainti, sekä asunnon ja taloyhtiön kunto. Hyvällä sijainnilla olevat hyväkuntoiset asunnot pysyvät todennäköisesti vuokrattuina myös kysynnän heikentyessä ilman vuokrien alennuksia, tällöin sijoittajalla ei lähtökohtaisesti tule tarvetta asuntojen myyntiin. Vaikka asuntojen arvot laskisivat hetkellisesti, niin sillä ei ole merkitystä euromääräiseen vuokratuottoon, kun taas heikommalla sijainnilla ja kunnolla olevat asunnot saattavat jäädä tyhjilleen, jolloin sijoittajalla täytyy olla suunnitelma kohteesta aiheutuvien kustannuksien kattamiseen. Samat kriteerit, jotka määrittävät asunnon kiinnostavuutta vuokramarkkinalla, määrittävät myös asunnon myyntihintaa. Pahimmassa tapauksessa asuntosijoittaja joutuu myymään heikkokuntoisia asuntoja alhaiseen hintaan.

Sama pätee myös osakemarkkinoihin. Osakemarkkinoilla laatua voi määrittää vastaavasti esim. toimialan, kilpailuetujen ja yhtiöiden taloudellisen tilanteen kautta. Kasvavalla ja terveellä toimialalla toimivat yhtiöt, joilla on vahvat kilpailuedut sekä vahva taloudellinen tilanne, pärjäävät epävarmassa ympäristössä todennäköisesti muita paremmin. Kun taas riskipitoisilla toimialoilla toimivat velkaiset yritykset ovat alttiimpia suurille kurssimuutoksille ja yhtiön arvon alentumiselle. Samoin kuten asunnoissa, laadulla on iso merkitys. Laadukkaat yhtiöt tuottavat tulosta myös huonompina aikoina, jolloin sijoittajan on helppo istua sijoituksensa päällä ja nauttia osinkotuotosta, vaikka osakekurssit heiluisivat.

Epävarmuutta ja heikompia taloustilanteita ei kannata pelätä, sillä ne kuuluvat normaaliin markkinatalouteen niin hyvässä kuin pahassa. Sijoittajana kannattaa ennemminkin miettiä miten voi varautua markkinatilanteen muutokseen. Hajauttamalla ja laatuun panostamalla pääsee jo pitkälle. Kun oma pesä on turvattu voi keskittyä hyvillä mielin heikomman markkinatilanteen tuomiin sijoitusmahdollisuuksiin.

Ville Terhemaa
Myyntijohtaja, osakas
Dividend House Rahastoyhtiö

Kirjoitus on alunperin julkaistu Vuokrakas.com -sivustolla. Palvelu toimii kohtauspaikkana sijoitusasuntoa etsiville ja myyjille. Vuokrakas on työkalu ilman välittäjää toimivalle asiakkaalle. Sivustolla asuntoja tarjoavat niin pienet kuin isotkin toimijat, ja sinne voi jättää ilmaiseksi asuntohaun, jolloin järjestelmä lähettää tiedon uudesta hakuun sopivasta kohteesta.

Investors House Rahastot Oy (2295445-4) – Veturitie 11 T 152, 00520 Helsinki – 010 322 1530 | Tietosuojaseloste