Rahastojemme osinkojen kasvu jatkui

Investors House Rahastot Oy:n hallinnoimien rahastojen osingot jatkavat kasvuaan tänäkin keväänä. Rahastojemme sijoituskohteiden viime vuoden tuloksista maksamat osingot ovat selvillä ja näin myös rahasto-osuuskohtaiset osingot on voitu laskea. Rahastoyhtiömme sijoitusfilosofian keskeinen tavoite on saavuttaa vuosittain kasvava osinkovirta. Tavoitteeseen on päästy jokaisena vuonna yhtiön historian aikana pois lukien koronakevät 2020. Pisimpään toimineen pohjoismaisen rahastomme osingot ovat […]

Sääntömuutos – Erikoissijoitusrahasto Investors Tuottokiinteistöt

Investors House Rahastot Oy:n hallitus on 21.3.2022 päättänyt muuttaa Erikoissijoitusrahasto Investors Tuottokiinteistöjen sääntöjä. Sääntömuutos koskee rahaston hallinnointipalkkiota, jonka rakenne muuttuu. Nykyisin rahaston varoista maksetaan hallinnointipalkkiona rahastoyhtiölle 0,75 % rahaston kokonaisvaroista sekä kiinteistöjohtopalkkiona kiinteistöjohtopalvelua tarjoavalle samaan konserniin kuuluvalle toiselle yhtiölle 1,15 % rahaston kokonaisvaroista. Sääntömuutoksen jälkeen rahaston varoista maksetaan hallinnointipalkkiona rahastoyhtiölle 1,90 % rahaston kokonaisvaroista ja […]

Tuomas Hillukkala suoritti CFA-tutkinnon 10.8.2021

Investors House Rahastot Oy:n päävastuullinen salkunhoitaja Tuomas Hillukkala on suorittanut kansainvälisesti arvostetun CFA-tutkinnon. Tutkintoa ylläpitävä CFA Institute on maailmanlaajuinen sijoitusalan ammattilaisten järjestö, joka puolustaa eettistä toimintaa sijoitusmarkkinoilla ja toimii globaalisti arvostettuna tiedonjakajana rahoitusalalla. Tutkinto koostuu kolmesta tentistä, jotka käsittelevät laajasti portfolioteoriaa, tilinpäätösanalyysiä, eri omaisuusluokkia ja sijoitusinstrumentteja sekä taloustiedettä yleisesti. Myös alan eettiset standardit ovat yksi […]

Antti Lahtinen Investors House Rahastot Oy:n toimitusjohtajaksi

Investors House Rahastot Oy:n hallitus on nimittänyt Antti Lahtisen yhtiön toimitusjohtajaksi 19.3.2021 lähtien. Lahtisella on pitkä työkokemus pääomamarkkinoilta eri tehtävissä. Ennen nimitystään hän työskenteli konsernin emoyhtiö Investors House Oyj:ssä kiinteistövarallisuudenhoidosta vastaavana johtajana. Aiemmin Lahtinen on toiminut Investors House Rahastot Oy:n salkunhoitajana vastaten sekä osake- että kiinteistörahastojen sijoitustoiminnasta, joten hän tuntee sekä yhtiön että sen rahastotuotteet […]

Erikoissijoitusrahasto Investors Tuottokiinteistöt on myynyt hotellikiinteistön Ikaalisissa

Investors Housen hallinnoima rahasto myynyt hotellikiinteistön Investors Housen tytäryhtiö Investors House Rahastot Oy:n hallinnoima rahasto on 12.3.2021 myynyt Ikaalisten Kylpylä -nimellä tunnetun kiinteistön ja sen irtaimiston yksityiselle toimijalle. Kauppahinta on kiinteistön ja irtaimiston osalta yhteensä 0,91 M€. Rahasto kirjaa kaupasta noin 0,6 M€ tappion, josta ankkurisijoittajana toimivan Investors Housen osakkeenomistajien osuus on noin 0,4 M€. […]

Erikoissijoitusrahasto Dividend House Tuottokiinteistöt myi hotellikiinteistön Kotkassa

Investors House Rahastot Oy:n hallinnoima Erikoissijoitusrahasto Dividend House Tuottokiinteistöt myi 9.10.2020 allekirjoitetulla sopimuksella Kotkassa sijaitsevan hotellikiinteistön omistukseen oikeuttavat K Oy Kyminlinnantie 18:n osakkeet. Investors House Oyj on samana päivänä julkaissut lehdistötiedotteen, jossa kerrotaan Investors House Oyj:n rakentaneen Kiinteistökumppani-strategiansa mukaisesti kaupan rahoitusjärjestelyn. Kiinteistöyhtiön osakkeita koskevan kaupan toteuduttua 1.12.2020 Erikoissijoitusrahasto Dividend House Tuottokiinteistöt ja Investors House Oyj […]

Muutoksia Investors House rahastojen salkunhoidossa

Investors Nordic Small Capin ja Investors Global Aristocratsin salkunhoidosta vastaa jatkossa Investors House rahastojen salkunhoitotiimi, jonka päävastuullisena salkunhoitajana toimii Tuomas Hillukkala ja toisena salkunhoitajana Aarni Pursiainen. Tuomas on toiminut asiakasvastuullisena sijoitusalalla vuodesta 2010 ja yhtiömme palveluksessa vuodesta 2017. Hän on parhaillaan suorittamassa viimeistä osaa vaativasta ja kansainvälisesti arvostetusta CFA-sertifioinnista, joka kattaa portfolion hallintaa laajasti eri […]

Muutoksia Investors House Rahastot Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen säännöissä

Investors House Rahastot Oy:n hallitus on päättänyt 8.7.2020 sääntömuutoksista, joihin on päivitetty sekä rahastoyhtiön että rahastojen muuttuneet nimet. Finanssivalvonta on 26.8.2020 hyväksynyt sääntömuutokset. Sääntömuutokset tulevat voimaan 28.10.2020. Sääntömuutokset koskevat Dividend House Global Aristocrats ja Dividend House Nordic Small Cap –rahastoja. Muutokset sääntöihin ovat seuraavat: •  molempien rahastojen sääntöihin on muutettu rahastojen uudet nimet sekä vaihdettu […]

Investors House Rahastot on saanut markkinointiluvan vakuudellisiin kiinteistölainoihin keskittyvälle rahastolleen

Investors House käynnistää ammattimaisille sijoittajille suunnatun kiinteistölainarahaston Investors Kiinteistölaina 1 Ky:n. Finanssivalvonta on myöntänyt rahastolle markkinointiluvan. Lainarahastoa hallinnoi Investors House Oyj:n kokonaan omistama tytäryhtiö Investors House Rahastot Oy, jolla on vaihtoehtoisrahastojen hoitajan AIFM-toimilupa, ja joka nyt laajentaa toimintaansa kiinteistörahastoista lainarahastoihin. Lainarahaston tavoitekoko on 150 M€. Se sijoittaa varansa vieraanpääoman ehtoisesti ja vakuuksin katetusti kiinteistöhankkeisiin lyhyellä […]

Pandemia on tuonut mukanaan myös kehitysharppauksia

Pakko on paras konsultti. Monet yritykset joutuivat keväällä täysin uudenlaisen tilanteen eteen, kun globaali pandemia työntekijät pois toimistoilta ja yrityksille jäi käytännössä kaksi vaihtoehtoa: liiketoiminnan keskeyttäminen tai siirtyminen etätöihin. Tällaisessa tilanteessa ketteryys ja uusiutumiskyky erottavat menestyvät yritykset muista. Esimerkiksi globaali teknologiajätti Alphabet, eli Googlen emoyhtiö, ilmoitti mahdollistavansa työntekijöillensä etätyöskentelyn peräti kesäkuuhun 2021 asti. Twitterin ja […]