Avaintiedot

Dividend House Tuottokiinteistöt tarjoaa asiakkaalle helpon ja likvidin tavan sijoittaa kiinteistömarkkinoille. Rahasto painottaa sijoituskohteiden valinnassa korkeaa vuokrakassavirtaa.

Dividend House Tuottokiinteistöt

Rahasto sijoittaa varansa kotimaisiin korkeaa vuokratuotta tarjoaviin kiinteistöihin. Suorien kiinteistösijoitusten lisäksi rahasto voi käyttää 20 % sijoitussalkun arvosta listattuihin REIT-sijoituksiin. REIT-Sijoituksia käytetään likviditeetin tehostamiseen. Rahasto on tuottorahasto, joka maksaa vuosittain toteutuneesta tuloksestaan vähintään 75 % osuudenomistajilleen

Rahaston tuotto-odotus: 8 % p.a.

Rahasto sopii sijoittajalle, joka haluaa hajauttaa sijoituksiaan kiinteistöomistuksiin Suomessa ja arvostaa korkeaa vuokratuottoa

Rahaston sijoitusaikasuositus on vähintään 5 vuotta

Merkinnät

Minimimerkintä: 5000 €

Merkinnät 4 kertaa vuodessa; maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun viimeisenä pankkipäivänä.

Merkintäpalkkio 2 %

Hallinnointipalkkio 0,75 % rahaston kokonaisvaroista (GAV)

TER 1,75 % rahaston kokonaisvaroista (arvio, sisältää kiinteistöjohtamisen kustannukset)

Lunastukset

Lunastukset 2 kertaa vuodessa; maalis- ja syyskuun viimeisenä pankkipäivänä.

Lunastuspalkkio omistustajan mukaan;
alle 1v: 4 % 
1 – 3v: 2 % 
yli 3v: 1 %

Lunastuspalkkioista 1 %:n yli menevä osuus maksetaan rahastoon.