Toimintatapa

Erikoissijoitusrahasto Dividend House Tuottokiinteistöt hyödyntää koko Investors House konsernin osaamista. Investors House Oyj on vuonna 1989 perustettu kotimainen pörssilistattu kiinteistösijoitusyhtiö, jolla on toimintaa 15 paikkakunnalla ympäri Suomea. Sijoittajille toimintatapa tuo selkeyttä ja läpinäkyvyyttä rahaston toimintaan ja kustannusrakenteeseseen.

Toimintatapa

Kiinteistörahaston hoito vaatii monipuolista osaamista. Investors House -konsernin rakenne mahdollistaa rahastomuotoisten kiinteistösijoitusten hallinnoinnin ilman ulkoisia palveluntarjoajia. Tämä toimintatapa tuo sijoittajien saataville koko konsernin osaamisen helposti ja kustannustehokkaasti. Tuottokiinteistöt-rahaston salkunhoidosta, taloudesta ja sijoittajasuhteista vastaa Investors House Rahastot Oy. Investors House Kiinteistövarallisuudenhoidon vastuulla puolestaan on kiinteistökohteiden vuokraus ja vuokralaissuhteiden ylläpito, sekä teknisestä kunnosta huolehtiminen, on sitten kyseessä normaaleista huoltotoimista tai laajemmassa ajanmukaistussaneerauksesta.

Vuokrauksen ja vuokralaissuhteiden ylläpitoon tiimillämme on käytössä konserniin  kuuluva valtakunnallisesti toimiva OVV Asuntopalvelut. OVV:llä on yli 50 paikallisesti ympäri Suomea toimivaa henkilöä, joiden ammattitaitoa ja paikallistuntemusta pääsemme hyödyntämään. Myös kiinteistötransaktioissa ja rahoituksessa käytämme emoyhtiömme pitkäaikaista osaamista.

Salkunhoito

Vuokraus ja vuokralaissuhteet

Kiinteistöjen hallinta ja johto

Hallinto

Sijoittajasuhteet

Sijoittajasuhteet

Toimintamallimme ansiosta pystymme rahaston salkunhoidossa ja yksittäisissä sijoituspäätöksissä hyödyntämään koko konsernin ammattitaitoa. Tällöin meillä on selkeä käsitys jokaisen kohteen tilanteesta ja tuottopotentiaalista on sitten kyseessä rakennuksen tekninen kunto tai paikkakunnan vuokraustilanne. Sijoittajille rakenteen edut näkyvät parempana riskienhallintana ja sitä kautta rahaston korkeampana tuottona. Samalla myös kustannustehokkuus ja kulujen läpinäkyvyys korostuu.