Toimintatapa

Erikoissijoitusrahasto InvestorsTuottokiinteistöt hyödyntää koko Investors House konsernin osaamista. Investors House Oyj on vuonna 1989 perustettu kotimainen pörssilistattu kiinteistösijoitusyhtiö, jolla on toimintaa 15 paikkakunnalla ympäri Suomea. Sijoittajille toimintatapa tuo selkeyttä ja läpinäkyvyyttä rahaston toimintaan ja kustannusrakenteeseseen.

Toimintatapa

Kiinteistörahaston hoito vaatii monipuolista osaamista. Investors House -konsernin rakenne mahdollistaa rahastomuotoisten kiinteistösijoitusten hallinnoinnin ilman ulkoisia palveluntarjoajia. Tämä toimintatapa tuo sijoittajien saataville koko konsernin osaamisen helposti ja kustannustehokkaasti. Tuottokiinteistöt-rahaston salkunhoidosta, taloudesta ja sijoittajasuhteista vastaa Investors House Rahastot Oy, joka vastuulla on myös kiinteistökohteiden vuokrauksesta sekä teknisestä kunnosta huolehtiminen.

Vuokrauksen ja vuokralaissuhteiden ylläpitoon tiimillämme on käytössä myös konserniin  kuuluva valtakunnallisesti toimiva OVV Asuntopalvelut. OVV:llä on yli 50 paikallisesti ympäri Suomea toimivaa henkilöä, joiden ammattitaitoa ja paikallistuntemusta pääsemme hyödyntämään.

Kiinteistötransaktioissa ja rahoituksessa käytämme puolestaan emoyhtiömme pitkäaikaista osaamista.

Salkunhoito

Juha Luukka

Hallinto

Kiinteistöjen hallinta ja johto

Sijoittajasuhteet

Toimintamallimme ansiosta pystymme rahaston salkunhoidossa ja yksittäisissä sijoituspäätöksissä hyödyntämään koko konsernin ammattitaitoa. Tällöin meillä on selkeä käsitys jokaisen kohteen tilanteesta ja tuottopotentiaalista on sitten kyseessä rakennuksen tekninen kunto tai paikkakunnan vuokraustilanne. Sijoittajille rakenteen edut näkyvät parempana riskienhallintana ja sitä kautta rahaston korkeampana tuottona. Samalla myös kustannustehokkuus ja kulujen läpinäkyvyys korostuu.