Osakesalkunhoito

Hallinnoimissamme osakerahastoissa haetaan kasvavia osinkoja. Tavoitteen toteutuminen edellyttää hyvää yhtiötuntemusta ja liiketoiminnan ymmärrystä. Tästä syystä vaadimme salkunhoitajiltamme monipuolista taustaa ja intohimoa ymmärtää muuttuvaa maailmaa.

Aarni on koulutukseltaan kauppatieteiden tohtori ja hänellä on kattava kokemus institutionaalisten toimijoiden varainhoidossa. Hän on vuosina 2001-2019 toiminut useissa Fennia -ryhmän sijoitustoiminnan asiantuntija- ja johtotehtävissä, viimeksi Fennia Varainhoidon sijoitusjohtajana ja toimitusjohtajan varamiehenä. Pursiainen on toiminut myös useiden rahastoyhtiöiden hallitustehtävissä sekä yksityisten sijoitusyhtiöiden ja pääomarahastojen sijoitusneuvostojen jäsenenä.

päävastuullinen salkunhoitaja

Antti kiinnostui yritysten toiminnasta ja osakesijoittamisesta jo 1990-luvun puolivälissä. Rahoituksen KTM-tutkinnon jälkeen hänen työuransa alkoi Kaupthing Bankin osakevälityksessä. Myöhemmin Evlissä kerätyn monipuolisen pääomamarkkinakokemuksen jälkeen Antti nimitettiin Osakesäästäjien Keskusliiton toimitusjohtajaksi.

Salkunhoitajan työssä Antti pyrkii hahmottamaan miten maailma kehittyy, miten ihmisten kulutustottumukset muuttuvat ja miten erilaiset innovaatiot muuttavat talouden dynamiikkaa. Hän on työskennellyt meillä salkunhoitajana keväästä 2018 lähtien.