Global Aristocrats

Investors Global Aristocrats rahasto sijoittaa varansa yhtiöihin, jotka ovat jo usean vuoden ajan kasvattaneet osakekohtaista osinkoa ja joilla on edellytykset jatkaa osakekohtaisin osingon kasvattamista myös tulevina vuosina. Rahastolla ei ole maantieteellisiä tai yhtiöiden markkina-arvoon liittyviä rajoitteita.

Rahasto sopii hyvin pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka haluaa sijoittaa laadukkaisiin yhtiöihin yli syklin.

Tuottohistoria ja sijoitusjakauma

Ryhmitä:
Global Aristocrats

2022
2,84 €

Rahaston osuudenomistajalle maksettava osinko

A-osuudessa osingot maksetaan tuotto-osuutena vuosittain asiakkaiden tilille. B-osuus sijoittaa osingot uudelleen rahaston sisällä

Sijoitusten maajakauma

Global Aristocrats - Donitsi01

Sijoitusten sektorijaukama

Donitsi02 - Global Aristocrats

Rahaston esittely

Investors Global Aristocrats -rahaston ainutlaatuisuus perustuu poikkeuksellisen tiukkoihin kriteereihin kohdeyhtiöiden liiketoiminnan vakaudesta ja laadusta. Yksi osoitus tästä on katkeamaton vuosittain kasvavien osinkojen historia usean vuoden ajalta. Näillä yhtiöillä on näkemyksemme mukaan parhaat edellytykset jatkaa osinkojen kasvattamista myös tulevina vuosina. Rahasto voi sijoittaa varansa ilman maantieteellisiä tai yritysten markkina-arvoon liittyviä rajoitteita.