Tuomas Hillukkala suoritti CFA-tutkinnon 10.8.2021

Investors House Rahastot Oy:n päävastuullinen salkunhoitaja Tuomas Hillukkala on suorittanut kansainvälisesti arvostetun CFA-tutkinnon. Tutkintoa ylläpitävä CFA Institute on maailmanlaajuinen sijoitusalan ammattilaisten järjestö, joka puolustaa eettistä toimintaa sijoitusmarkkinoilla ja toimii globaalisti arvostettuna tiedonjakajana rahoitusalalla. Tutkinto koostuu kolmesta tentistä, jotka käsittelevät laajasti portfolioteoriaa, tilinpäätösanalyysiä, eri omaisuusluokkia ja sijoitusinstrumentteja sekä taloustiedettä yleisesti. Myös alan eettiset standardit ovat yksi […]

Erikoissijoitusrahasto Investors Tuottokiinteistöt on myynyt hotellikiinteistön Ikaalisissa

Investors Housen hallinnoima rahasto myynyt hotellikiinteistön Investors Housen tytäryhtiö Investors House Rahastot Oy:n hallinnoima rahasto on 12.3.2021 myynyt Ikaalisten Kylpylä -nimellä tunnetun kiinteistön ja sen irtaimiston yksityiselle toimijalle. Kauppahinta on kiinteistön ja irtaimiston osalta yhteensä 0,91 M€. Rahasto kirjaa kaupasta noin 0,6 M€ tappion, josta ankkurisijoittajana toimivan Investors Housen osakkeenomistajien osuus on noin 0,4 M€. […]

Muutoksia Investors House Rahastot Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen säännöissä

Investors House Rahastot Oy:n hallitus on päättänyt 8.7.2020 sääntömuutoksista, joihin on päivitetty sekä rahastoyhtiön että rahastojen muuttuneet nimet. Finanssivalvonta on 26.8.2020 hyväksynyt sääntömuutokset. Sääntömuutokset tulevat voimaan 28.10.2020. Sääntömuutokset koskevat Dividend House Global Aristocrats ja Dividend House Nordic Small Cap –rahastoja. Muutokset sääntöihin ovat seuraavat: •  molempien rahastojen sääntöihin on muutettu rahastojen uudet nimet sekä vaihdettu […]