Muutoksia Investors House Rahastot Oy:n hallinnoimien sijoitusrahastojen säännöissä

Investors House Rahastot Oy:n hallitus on päättänyt 8.7.2020 sääntömuutoksista, joihin on päivitetty sekä rahastoyhtiön että rahastojen muuttuneet nimet. Finanssivalvonta on 26.8.2020 hyväksynyt sääntömuutokset. Sääntömuutokset tulevat voimaan 28.10.2020. Sääntömuutokset koskevat Dividend House Global Aristocrats ja Dividend House Nordic Small Cap –rahastoja. Muutokset sääntöihin ovat seuraavat: •  molempien rahastojen sääntöihin on muutettu rahastojen uudet nimet sekä vaihdettu […]