Kiinteistösalkunhoito

Kiinteistöjen salkunhoidossa on tärkeää tuntea omat kiinteistönsä. Tästä syystä hoidamme kiinteistöjä paikan päällä ja salkunhoitomme onkin enemmän operatiivista vuokraustoimintaa ja kiinteistöjohtamista kuin pelkkää sijoitustuoton seuraamista numeroiden valossa.

Kiinteistösalkunhoitajat

Päivi on työskennellyt 16 vuotta Technopolis Oyj:n Lappeenrannan yksikössä (aiemmin Teknologiakeskus Kareltek Oy) mm. markkinointipäällikkönä, avainasiakaspäällikkönä ja johtajana. Lisäksi hän on työskennellyt Lappeenrannan kaupungin ja Lappeenrannan teknillisen yliopiston palveluksessa eri tehtävissä sekä OY LM Ericsson Ab:n ja Oy AGA Ab:n palveluksessa taloushallinnon tehtävissä.

Päivi on koulutukseltaan ekonomi ja KTM Helsingin Kauppakorkeakoulusta ja hän on myös suorittanut opintoja mm. LUT:ssa, Berkeley Centre for Executive Trainingissa ja St Petersburg State University School of Managementissa. Päivi vastaa IVH Kampuksen operatiivisesta toiminnasta ja asiakassuhteista Lappeenrannassa, jossa rahaston suurin toimitilakokonaisuus sijaitsee.

Tiina Lensu

kiinteistöpäällikkö, IVH Kampus

Tiina on työskennellyt 19 vuotta Technopolis Oyj:n Lappeenrannan yksikössä (aiemmin Teknologiakeskus Kareltek Oy) mm. johdon assistenttina, palvelupäällikkönä ja kiinteistöpalvelupäällikkönä. Vuodesta 2016 alkaen hän on toiminut kiinteistöpäällikkönä Investors House Oyj:ssä ja joulukuusta 2018 alkaen Dividend House Oy:n palveluksessa. Tiina on valmistunut tradenomiksi Saimaan ammattikorkeakoulun yrittäjyys-linjalta ja suorittanut useita kiinteistöalan ammattitutkintoja ja täydennyskoulutuksia kuten Teknisen
isännöitsijän tutkinnon ja Isännöitsijän ammattitutkinnon.

Nykyisessä tehtävässään IVH Kampuksella hänen toimenkuvaansa kuuluu kiinteistöjen tekninen manageeraus sekä niiden ylläpito- ja PTS-budjettien laadinta ja seuranta sekä ylläpitopalveluita tuottavan kumppaniverkoston ohjaus ja toiminnan kehittäminen. Hän
työskentelee tiiviissä yhteistyössä tiimin muiden jäsenten, asiakkaiden, viranomaisten ja kiinteistöissä toimivien vuokralaisten kanssa.