Kasvavia tuottoja

Alla olevat linkit avaavat sähköisesti allekirjoitettavan merkintä- ja asiakastietolomakkeen, jonka täyttämällä pääsette vaivattomasti tekemään sijoituksen rahastoihimme.

Oletko OVV-ketjun asiakas? Täytä merkintälomake täällä.

Kun olette täyttäneet merkintälomakkeen

Muistakaa suorittaa tilisiirto valitsemanne rahaston tilille. Tilisiirron viestikenttään tulee laittaa merkitsijän henkilö- tai y-tunnus.

Lähetämme merkinnän toteuduttua kirjanpitokelpoisen merkintätositteen sähköisesti.

Dividend House Nordic Small Cap
IBAN: FI12 8129 9710 0140 36, BIC: DABAFIHH

Dividend House Global Aristocrats
IBAN: FI98 8129 9710 0142 34, BIC: DABAFIHH

Erikoissijoitusrahasto Dividend House Tuottokiinteistöt
IBAN: FI21 8129 9710 0199 85, BIC: DABAFIHH

Halutessanne voitte ladata tilisiirtolomakkeen tästä.

Huomioittehan että tietoturvasyistä emme lähetä täytettyä asiakastietolomaketta sähköpostitse. Voitte halutessanne ladata sähköisesti allekirjoitetun lomakkeen itsellenne rekisteröitymällä veloituksetta vismasign.fi

Merkintäpäivä on se pankkipäivä, jolloin merkintäsumma on rahastoyhtiön
käytettävissä viimeistään kello 12.00 Suomen aikaa.

Merkintähinta on merkintäpäivälle laskettu rahasto-osuuden arvo.
Vastaanotamme merkintöjä osakerahastoihin jokaisena pankkipäivänä.

Tuottokiinteistöt-erikoissijoitusrahasto on auki neljä kertaa vuodessa. Merkintäpäivät ovat maalis-, kesä-, syys- ja joulukuun viimeinen pankkipäivä.

Investors House Rahastot Oy:n sijoitusrahastot ovat sijoitusrahastodirektiivin mukaisia rahastoja, jolloin Investors House Rahastot Oy:llä ei ole velvollisuutta arvioida rahaston asianmukaisuutta asiakkaalle, jos merkinnän tekeminen tapahtuu asiakkaan aloitteesta. Asiakas ei tällöin myöskään kuulu kyseiseen sijoituspalveluun liittyvän menettelytapasääntelyn piiriin.

Investors House Rahastot Oy:llä on lakiin perustuva velvollisuus tunnistaa asiakkaansa ja saada tiedot sijoitettavien varojen alkuperästä. Velvollisuus voi koskea jokaista merkintätapahtumaa. Mikäli tiedot ovat puutteelliset, Investors House Rahastot Oy:llä on oikeus olla välittämättä toimeksiantoa ja rahastoyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus lykätä tai olla toteuttamatta merkintää.