Kasvavia osinkoja vaivattomasti

Alla olevat linkit avaavat sähköisesti allekirjoitettavan merkintä- ja asiakastietolomakkeen, jonka täyttämällä pääsette vaivattomasti tekemään sijoituksen rahastoihin.

Kun olette täyttäneet merkintälomakkeen,

Muistakaa suorittaa tilisiirto valitsemanne rahaston tilille. Tilisiirron viestikenttään tulee laittaa merkitsijän henkilö- tai y-tunnus.

Lähetämme merkinnän toteuduttua kirjanpitokelpoisen merkintätositteen sähköisesti.

Investors Nordic Small Cap
IBAN: FI12 8129 9710 0140 36, BIC: DABAFIHH

Investors Global Aristocrats
IBAN: FI98 8129 9710 0142 34, BIC: DABAFIHH

Halutessanne voitte ladata tilisiirtolomakkeen tästä.

Huomioittehan että tietoturvasyistä emme lähetä asiakastietolomaketta sähköpostitse. Voitte halutessanne ladata allekirjoitetun lomakkeen itsellenne rekisteröitymällä veloituksetta vismasign.fi

Merkintäpäivä on se pankkipäivä, jolloin merkintäsumma on rahastoyhtiön
käytettävissä viimeistään kello 12.00 Suomen aikaa.

Merkintähinta on merkintäpäivälle laskettu rahasto-osuuden arvo.
Vastaanotamme merkintöjä jokaisena pankkipäivänä.

Dividend Housen sijoitusrahastot ovat sijoitusrahastodirektiivin mukaisia rahastoja, jolloin Dividend House Oy:llä ei ole velvollisuutta arvioida rahaston asianmukaisuutta asiakkaalle, jos merkinnän tekeminen tapahtuu asiakkaan aloitteesta. Asiakas ei tällöin myöskään kuulu kyseiseen sijoituspalveluun liittyvän menettelytapasääntelyn piiriin.

Dividend House Oy:llä on lakiin perustuva velvollisuus tunnistaa asiakkaansa ja saada tiedot sijoitettavien varojen alkuperästä. Velvollisuus voi koskea jokaista merkintätapahtumaa. Mikäli tiedot ovat puutteelliset, Dividend House Oy:llä on oikeus olla välittämättä toimeksiantoa ja rahastoyhtiöllä on oikeus ja velvollisuus lykätä tai olla toteuttamatta merkintää.