Antti Lahtinen Investors House Rahastot Oy:n toimitusjohtajaksi

Investors House Rahastot Oy:n hallitus on nimittänyt Antti Lahtisen yhtiön toimitusjohtajaksi 19.3.2021 lähtien. Lahtisella on pitkä työkokemus pääomamarkkinoilta eri tehtävissä. Ennen nimitystään hän työskenteli konsernin emoyhtiö Investors House Oyj:ssä kiinteistövarallisuudenhoidosta vastaavana johtajana. Aiemmin Lahtinen on toiminut Investors House Rahastot Oy:n salkunhoitajana vastaten sekä osake- että kiinteistörahastojen sijoitustoiminnasta, joten hän tuntee sekä yhtiön että sen rahastotuotteet […]